Sastanak na vrhu između EU-a i Japana – u prvoj polovici 2013. deficit područja EU28 u trgovini robom s Japanom smanjio se na 1,9 milijardi eura

18.11.2013.

Tijekom zadnjeg desetljeća međunarodnu trgovinu robom između područja EU28 i Japana karakterizira redovito opadanje udjela Japana u ukupnoj trgovini robom područja EU28, izraženije u segmentu uvoza nego izvoza, te kontinuirani deficit. Udio izvoza u Japan u ukupnom izvozu područja EU28 smanjio se s 4,9 posto 2002. na 3,3 posto 2012., a u istom se razdoblju smanjio i udio uvoza iz Japana, sa 7,9 posto na 3,6 posto. U skladu s time, i trgovinski deficit područja EU28 s Japanom smanjio se s 30,3 milijarde eura 2002. na 9,0 milijardi eura 2012.
U prvih šest mjeseci 2013. izvoz iz područja EU28 u Japan neznatno se smanjio u odnosu na isto razdoblje 2012., s 27,0 milijardi eura na 26,3 milijarde, dok je smanjenje uvoza nešto izraženije, s 33,8 milijardi na 28,2 milijarde eura. U skladu s time, nastavilo se i smanjenje trgovinskog deficita područja EU28 s Japanom, s 6,8 milijardi eura u prvoj polovici 2012. na 1,9 milijardi eura u istom razdoblju 2013. godine. Japan je sedmi po važnosti trgovinski partner Europske unije te čini približno 3,2 posto trgovine robom područja EU28.

Dodatne informacije: STAT/13/170
vrh stranice
vrh stranice