Protumonopolska politika: Komisija pruža smjernice o dopuštanju ograničene suradnje među poduzećima tijekom pandemije koronavirusa, posebno za najvažnije bolničke lijekove

10.04.2020.

Europska komisija objavila je Komunikaciju o privremenom okviru  za pružanje protumonopolskih smjernica poduzećima koja surađuju u rješavanju hitnih situacija nastalih zbog aktualne pandemije koronavirusa. U tom kontekstu Komisija je izdala i pismo podrške za jedan konkretan projekt suradnje usmjeren na izbjegavanje nestašice najvažnijih bolničkih lijekova.

Izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: „Moramo se pobrinuti da se osigura dovoljna zaliha najvažnijih bolničkih lijekova koji se upotrebljavaju za liječenje oboljelih od koronavirusa. Kako bi se izbjegao rizik od nestašice najvažnijih proizvoda i usluga i onih za koje su moguće nestašice zbog nezapamćenog porasta potražnje uzrokovanog pandemijom, potrebno nam je da poduzeća surađuju, i to u skladu s europskim propisima o tržišnom natjecanju. Stoga ćemo radi osiguravanja zaliha hitno pružiti potrebne smjernice i podršku poduzećima kako bi se olakšale inicijative suradnje za poticanje proizvodnje proizvoda za kojima postoji velika potražnja. U danas donesenom privremenom okviru objašnjava se kad i kako poduzeća mogu dobiti smjernice ili pismenu podršku u skladu s našim pravilima tržišnog natjecanja.”

 

Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides također je predstavila i  Smjernice kako bi se optimizirala nabava i dostupnost lijekova tijekom pandemije koronavirusa.

 

Komunikacija o privremenom okviru

Zbog pandemije koronavirusa došlo je do općeg udara na opskrbu uzrokovanog poremećajem u lancima opskrbe i naglim porastom potražnje za određenim proizvodima i uslugama, posebno u zdravstvenom sektoru.

Takve okolnosti mogle bi dovesti do nestašice najvažnijih medicinskih proizvoda koja bi se mogla povećati s razvojem pandemije. To se posebno odnosi na lijekove i medicinsku opremu koji se upotrebljavaju za liječenje oboljelih od koronavirusa. Zbog pandemije koronavirusa moglo bi doći i do nestašice drugih važnih proizvoda i usluga izvan zdravstvenog sektora.

Za pravovremeni odgovor na te izvanredne udare i za izbjegavanje nestašice mogla bi biti potrebna brza koordinacija poduzeća kako bi se prevladali, ili barem ublažili, učinci krize radi dobrobiti građana. To bi pak moglo zahtijevati učinkovito preusmjeravanje ili povećanje proizvodnje. Primjerice, poduzeća će možda trebati koordinirati proizvodnju, upravljanje zalihama, a potencijalno i distribuciju, kako se ne bi dogodilo da se svi poduzetnici usmjere na jedan lijek ili nekolicinu njih, dok ostalih lijekova i dalje nema dovoljno. U uobičajenim bi okolnostima takva koordinacija bila u suprotnosti s protumonopolskim pravilima. Međutim, u kontekstu pandemije kao što je pandemija koronavirusa i uz primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera takva koordinacija može donijeti znatne koristi građanima.

Privremeni okvir predviđen je za pružanje protumonopolskih smjernica poduzećima koja žele privremeno surađivati i koordinirati svoje aktivnosti kako bi se na najučinkovitiji način povećala proizvodnja i optimizirala nabava prije svega hitno potrebnih bolničkih lijekova.

Konkretno, u Komunikaciji o privremenom okviru objašnjavaju se glavni kriteriji koje će Komisija primjenjivati u procjeni tih mogućih projekata suradnje.

 

Poduzeća su sama odgovorna za procjenu zakonitosti svojih sporazuma i djelovanja. Međutim, budući da je riječ o izvanrednoj situaciji, Komisija surađuje s poduzećima i trgovinskim udruženjima kako bi im pomogla da procijene zakonitost planirane suradnje te primijene odgovarajuće zaštitne mjere protiv dugoročnih protutržišnih učinaka.

 

U većini su slučajeva usmene smjernice koje je Komisija pružala poduzećima tijekom zadnja dva tjedna bile dovoljne. Međutim, Komisija je spremna iznimno pružiti poduzećima i pismenu podršku (pismo podrške) u pogledu konkretnih projekata suradnje koje treba brzo provesti radi učinkovitog suočavanja s pandemijom koronavirusa, posebno u situacijama u kojima još postoji nesigurnost kad je riječ o usklađenosti tih inicijativa s pravom EU-a u području tržišnog natjecanja.

 

Pismo podrške

Komisija prvi put primjenjuje taj postupak opisan u Komunikaciji, a pismo podrške pružila je udruzi „Medicines for Europe”, odnosno bivšoj „Europskoj udruzi proizvođača generičkih lijekova” (EGA). Pismo podrške odnosi se na konkretan dobrovoljni projekt suradnje među farmaceutskim proizvođačima (članovima udruge i onima koji to nisu) koji je usmjeren na rizik od nestašice najvažnijih bolničkih lijekova za liječenje oboljelih od koronavirusa. Farmaceutska poduzeća za proizvodnju generičkih lijekova proizvode većinu najvažnijih bolničkih lijekova koji su sada hitno potrebni u velikim količinama kako bi se izbjegla nestašica.

U trenutačnim okolnostima ta privremena suradnja doista se čini opravdanom na temelju protumonopolskog prava EU-a s obzirom na njezin cilj i zaštitne mjere koje se primjenjuju kako bi se izbjegla zabrinutost u pogledu tržišnog natjecanja te pod uvjetom da njezin opseg ostane onakav kakav je priopćen Komisiji.

 

Nema kršenja pravila o tržišnom natjecanju zbog krize

Komisija istodobno ističe da je u ovim iznimnim okolnostima više nego ikad dosad važno da poduzetnici i potrošači dobiju zaštitu u skladu s pravom tržišnog natjecanja. Stoga će nastaviti pomno i aktivno pratiti relevantna tržišna kretanja kako bi otkrila poduzetnike koji iskorištavaju trenutačnu situaciju i krše protumonopolsko pravo EU-a sudjelovanjem u protutržišnim sporazumima ili zlouporabom vladajućeg položaja.

 

Kontekst

Komisija će tu komunikaciju početi primjenjivati 8. travnja i primjenjivat će je do daljnjega.

Sve aktualne informacije o primjeni protumonopolskih pravila tijekom pandemije koronavirusa dionici mogu pronaći na posebnoj internetskoj stranici Glavne uprave za tržišno natjecanje. Internetska stranica sadržava i pojedinosti o načinima dobivanja smjernica Glavne uprave za tržišno natjecanje u pogledu usklađenosti konkretnih planiranih inicijativa suradnje s pravom EU-a u području tržišnog natjecanja.

 

Dodatne informacije dostupne su na poveznici

Komunikacija o privremenom okviru 

vrh stranice