Pregled SVIH ekonomskih mjera EU u borbi protiv koronavirusne krize

10.04.2020.

U nastavku donosimo pregled SVIH ekonomskih mjera koje je donijela EU u borbi protiv koronavirusne krize, po poglavljima i mjerama:

 

Zdravlje građana na prvom je mjestu. Istovremeno, pandemija koronavirusa snažan je udar na europsko i svjetsko gospodarstvo. Države članice već su donijele ili donose proračunske mjere i politike za likvidnost i povećanje kapaciteta svojih zdravstvenih sustava i pružanje pomoći onim građanima i sektorima koji su posebno pogođeni.

 

Da bi se ublažio udar na živote građana i gospodarstvo, Europska komisija pokrenula je sveobuhvatan gospodarski odgovor na pandemiju, primijenila potpunu fleksibilnost fiskalnih pravila EU-a, revidirala svoja pravila o državnim potporama i uspostavila investicijsku inicijativu kao odgovor na koronavirus u vrijednosti od 37 milijardi EUR za pružanje likvidnosti malim poduzećima i sektoru zdravstvene skrbi.

 

Osim toga, Komisija je 2. travnja predložila dalekosežne mjere za aktivaciju svih sredstava iz proračuna EU-a kako bi se zaštitili životi i izvori prihoda. Komisija je pokrenula novu inicijativu za potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (engl. Support mitigating Unemployment Risks in Emergency – SURE), čiji je cilj očuvati radna mjesta i poduprijeti obitelji. Također je predložila da se sva raspoloživa sredstva iz strukturnih fondova preusmjere na suzbijanje koronavirusa. Potporu će dobiti i poljoprivrednici i ribari te oni kojima je pomoć najpotrebnijaInicijativa Solidarnost EU-a za zdravlje donosi tri milijarde eura namijenjene zadovoljavanju potreba zdravstvenih sustava država članica.

 

Communication on the economic aspects of the coronavirus crisis

13 ožujka 2020

Engleski (1011.9 KB - PDF)

PreuzimanjePDF - 1011.9 KB

COVID 19 - Economic package - Using every available Euro

02 travnja 2020

Engleski (439.6 KB - PDF)

PreuzimanjePDF - 439.6 KB

 Zaštita poduzeća i očuvanje radnih mjesta

Pandemija koronavirusa izazov je za europsko gospodarstvo i život građana.

Tijekom ove zdravstvene krize bitno je da zaštitimo ne samo najvažnije sektore našega gospodarstva, već i našu imovinu, tehnologiju i infrastrukturu. A prije svega moramo zaštititi radna mjesta i radnike.

 

SURE – novi instrument za ublažavanje rizika u slučaju nezaposlenosti 

Europska komisija pokrenula je 2. travnja novu inicijativu za zaštitu radnih mjesta i radnika pogođenih pandemijom koronavirusa – privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE). Inicijativom SURE državama članicama osigurat će se financijska pomoć u ukupnom iznosu do 100 milijardi eura u obliku zajmova dodijeljenih po povoljnim uvjetima. Tim će se zajmovima državama članicama pomoći da pokriju troškove nacionalnih programa skraćenog radnog vremena, javnih programa koji poduzećima omogućuju da smanje broj radnih sati uz pružanje potpore dohotku. Programima skraćenog radnog vremena mogu se očuvati prihodi obitelji te proizvodni kapaciteti i ljudski kapital poduzećâ i gospodarstva u cjelini.

 

Više informacija o inicijativi SURE i o tome kako će funkcionirati

 

Zaštita malih i srednjih poduzeća

Komisija je 6. travnja najavila da će u travnju biti dostupno otprilike osam milijarda eura za hitnu financijsku pomoć malim i srednjim poduzećima diljem EU-a. Milijardu eura koje je Komisija osigurala iz Europskog fonda za strateška ulaganja poslužit će kao jamstvo Europskom investicijskom fondu koji će poticati lokalne banke i druge zajmodavce na osiguravanje likvidnosti za najmanje 100 000 europskih malih i srednjih poduzeća.

Opstanak malih i srednjih poduzeća teško pogođenih pandemijom koronavirusa presudan je za nacionalna gospodarstva EU-a i zato su ona uključena u sveobuhvatni paket što su ga zajedno sastavile Komisija i Grupa Europske investicijske banke.

Alat za pronalaženje potpore

 

Koronavirus različito utječe na razne sektore i poduzeća, a to ovisi o nizu čimbenika, od ovisnosti o Kini kao izvoru međuproizvoda i mogućnosti pronalaska alternativnih dobavljača do postojanja zaliha i oslanjanja na proizvodnju bez zaliha (just in time). 

Europska komisija u bliskom je kontaktu s nacionalnim tijelima, predstavnicima industrije i ostalim dionicima te prati i ocjenjuje učinak na europske industrije i trgovinu. Komisija čini sve da podupre razne sektore, posebno one koji su ključni za proizvodnju hrane i opskrbu hranom.

Financiranje Unije dostupno je za sve vrste poduzeća: mala i srednja te velika poduzeća. Dostupan je širok raspon financiranja: poslovni zajmovi, mikrofinanciranje, jamstva i vlasnički kapital. EU svake godine podupire više od 200 000 poduzeća. Komisija može pomoći u pronalaženju financijskih institucija koje pružaju financijsku potporu. 

Potpora radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE)

 

Opskrbljenost osnovnim namirnicama

Fond europske pomoći za najpotrebitije

Europa poduzima mjere za usporavanje širenja koronavirusa, a najvažnije je pomoći najpotrebitijimaFondom europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) onima kojima je najpotrebnija pruža se pomoć, uključujući hranu, odjeću i druge osnovne potrepštine za osobnu upotrebu, npr. cipele, sapune i šampone. U okviru tog fonda omogućit će se isporuka pomoći u hrani i osnovna materijalna pomoć putem elektroničkih vaučera, čime će se smanjiti rizik od infekcije koronavirusom. Materijalna pomoć mora biti usklađena s mjerama za socijalno uključivanje, kao što su smjernice i potpora za pomoć osobama da se izvuku iz siromaštva. Više od 3,8 milijardi eura osigurano je za FEAD za razdoblje od 2014. do 2020.

Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

 

Potpore u sektoru poljoprivrede

Borba protiv koronavirusa utječe na sve dijelove europskog gospodarstva. Jedan od sektora u kojem nipošto nećemo dopustiti poremećaje je proizvodnja hrane. U ovim teškim vremenima pružamo svesrdnu potporu svojim poljoprivrednicimaizjavila je predsjednica Ursula von der Leyen.

Pandemija koronavirusa pokazala je koliko je izdržljiv poljoprivredni sektor Unije koji Europljane i dalje opskrbljuje visokokvalitetnom i sigurnom hranom. Kako bi se osigurala kontinuirana proizvodnja zdrave i sigurne europske hrane, Komisija je predložila niz konkretnih mjera koje će ubrzati pružanje potrebne potpore poljoprivrednicima i drugim korisnicima.

 

Kako bi poljoprivrednicima omogućila veću fleksibilnost, Europska komisija je 17. ožujka produljila rok za podnošenje prijava za potporu u okviru zajedničke poljoprivredne politike do 15. lipnja 2020. Ostale mjere uključuju davanje više vremena upravnim tijelima za obradu zahtjeva, povećanje predujmova za izravna plaćanja i plaćanja za ruralni razvoj te pružanje dodatne fleksibilnosti za provjere na licu mjesta radi smanjenja potrebe za fizičkim kontaktom i administrativnog opterećenja.

Prema novom Privremenom okviru za državne potpore poljoprivrednici odnedavno mogu po poljoprivrednom gospodarstvu dobiti potporu od najviše 100 000 EUR, a poduzeća za preradu i prodaju hrane najviše 800 000 EUR. U nekim slučajevima mogu primiti i dodatnu potporu u iznosu do 25 000 EUR. Dakle, u sklopu Privremenog okvira ukupna nacionalna potpora po poljoprivrednom gospodarstvu može iznositi i do 120 000 EUR (odnosno 125 000 EUR).

Komisija potiče države članice da u najvećoj mogućoj mjeri iskoriste financijska sredstva koja su im još dostupna u okviru nacionalnih programa ruralnog razvoja kako bi financirale mjere za ublažavanje i brzi izlazak iz trenutačne krize.

Hitne mjere za potporu poljoprivrednom i prehrambenom sektoru

Potpora poljoprivrednicima i ruralnim područjima

 

Potpore u sektoru ribarstva

Sektor ribarstva i akvakulture jedan je od najizravnije pogođenih krizom. Potražnja za morskim prehrambenim proizvodima naglo je pala jer maloprodajni subjekti, restorani, kantine i drugi veliki potrošači smanjuju ili privremeno obustavljaju svoj rad.

Komisija je poduzela hitne mjere kako bi ublažila tu situaciju, koja ugrožava izvor zarade tisuća građana (posebno u obalnim regijama Unije, ali i šire) te stabilnu opskrbu građana Unije zdravim morskim prehrambenim proizvodima. Sektor ribarstva i akvakulture prihvatljiv je za potporu u okviru novog Privremenog okvira za državne potpore i investicijske inicijative kao odgovora na koronavirus te u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Komisija predlaže izvanredne promjene i mjere fleksibilnosti u Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo. Tim će se mjerama podupirati ribarstvo, uzgajivači u akvakulturi i organizacije proizvođača tijekom privremenog prestanka aktivnosti te će se omogućiti fleksibilnija preraspodjela financijskih sredstava i pojednostavnjeni postupak za izmjenu operativnih programa.

Sektor ribarstva i akvakulture

 

Zaštita najvažnije europske imovine i tehnologije

Kao i u svakoj krizi, kada je imovina naše industrije i naših poduzeća pod opterećenjem, moramo zaštiti našu sigurnost i gospodarsku suverenostizjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

Komisija je 26. ožujka objavila smjernice za države članice o izravnim stranim ulaganjima. Tim se smjernicama države članice potiču da u ovo krizno doba u potpunosti iskoriste svoje mehanizme za provjeru ulaganja kako bi utvrdile slučajeve u kojima bi ulagači izvan EU-a preuzimanjem europskih poduzeća prouzročili rizik za sigurnost i javni poredak Unije.

Nadalje, države članice posebno se potiču da provjeravaju izravna ulaganja koja dolaze izvan EU-a u područjima kao što su medicinska istraživanja, biotehnologija i infrastruktura jer su ona ključna za sigurnost i javni poredak Unije.

Unija je u ožujku 2019. donijela Uredbu o provjeri izravnih stranih ulaganja. U 14 država članica postoje nacionalni mehanizmi za provjeru izravnih stranih ulaganja.

Poruka predsjednice Ursule von der Leyen o smjernicama za zaštitu ključne europske imovine i tehnologije u trenutačnoj krizi

 

Guidance to the Member States concerning foreign direct investment

25 ožujka 2020

Engleski

Preuzimanje

 

Privremeno ukidanje carina i PDV-a na uvoz

Komisija je odlučila odobriti zahtjeve svih država članica i Ujedinjene Kraljevine i privremeno ukinuti carine i PDV na uvoz medicinskih proizvoda i zaštitne opreme iz trećih zemalja. Tako će se olakšati financijski teret nabave medicinske opreme koju liječnici, medicinsko osoblje i pacijenti očajnički trebaju. Komisija je objavila i posebne smjernice kojim carinskim tijelima država članica i drugim relevantnim dionicima olakšava carinske postupke, npr. smanjene su formalnosti za uvoz ljudskih organa i koštane srži za transplantaciju u EU-u, za plaćanje carinskog duga i za dokazivanje povlaštenog podrijetla robe.

 

Fleksibilnost u skladu s fiskalnim pravilima EU-a

Prvi put u svojoj povijesti Europska komisija aktivirala je opću klauzulu o odstupanju u okviru Pakta o stabilnosti i rastu kao dio strategije za brz, odlučan, pravodoban i koordiniran odgovor na pandemiju koronavirusa. Zahvaljujući znatno ublaženim proračunskim pravilima, vlade država članica mogu učinkovitije pružati potporu svojim gospodarstvima.

Rekla sam da ćemo učiniti sve što je potrebno za potporu Europljanima i europskom gospodarstvu. To smo i učinili, izjavila je predsjednica Ursula von der Leyen.

 

Na temelju klauzule o odstupanju koju je odobrilo Vijeće države članice mogu poduzeti mjere kako bi primjereno odgovorile na krizu, odstupajući pritom od proračunskih zahtjeva koji bi se inače primjenjivali u sklopu europskog fiskalnog okvira. 

Ta je mjera važan korak u ispunjavanju obveze Komisije da iskoristi sve instrumente ekonomske politike koji su joj na raspolaganju kako bi pružila potporu državama članicama u zaštiti građana i ublažavanju teških društveno-gospodarskih posljedica pandemije.

Komisija je spremna poduzimati daljnje korake ovisno o razvoju situacije.

 

Communication from the Commission to the Council on the activation of the general escape clause of the Stability and Growth Pact

20 ožujka 2020

Engleski (50.4 KB - PDF)

PreuzimanjePDF - 50.4 KB

 

Mjere koje se odnose na državne potpore

Kako bi se što više ublažio udar na gospodarstvo i spasila poduzeća, Europska komisija izdala je dosad najfleksibilnija pravila o državnim potporama. Prema tim pravilima države članice mogu pružiti izravnu potporu snažno pogođenim poduzećima i malim poduzećima čija bi egzistencija bez te potpore bila ugrožena. Privremeni okvir za mjere državne potpore, donesen 19. ožujka, obuhvaća pet vrsta potpore:

  1. izravna bespovratna sredstva (ili porezne olakšice) u iznosu do 800 000 EUR po poduzeću
  2. subvencionirana državna jamstva za bankovne zajmove
  3. zajmovi javnog i privatnog sektora sa subvencioniranim kamatnim stopama
  4. postojeći kapaciteti banaka za kreditiranje kao sredstva za potporu poduzećima, posebno malim i srednjim poduzećima; jasno je da je takva potpora izravna potpora za klijente banaka, a ne za same banke
  5. dodatna fleksibilnost kako bi se omogućilo kratkoročno osiguranje izvoznih kredita koje će država pružiti po potrebi.

Te mjere imaju za cilj osigurati da poduzeća zadrže dovoljno sredstava za daljnje poslovanje ili da privremeno zamrznu svoje aktivnosti a da to ne utječe na njihove dugoročne izglede za rast.

Novim se okvirom ne zamjenjuju, nego se dopunjuju brojne druge mogućnosti koje su državama članicama već dostupne u skladu s pravilima o državnim potporama. One su navedene u Komunikaciji o koordiniranom gospodarskom odgovoru na pandemiju koronavirusa od 13. ožujka 2020.

 

Komisija svakodnevno, sedam dana u tjednu, odobrava predmete državne potpore po hitnom postupku. Dodatne informacije dostupne su na Komisijinim internetskim stranicama o državnim potporama: Državne potpore i koronavirus.

Radi zaštite radnih mjesta i potpore gospodarstvu tijekom pandemije, Komisija je 3. travnja produljila trajanje privremenog okvira donesenog 19. ožujka 2020. kako bi države članice mogle ubrzati istraživanje, testiranje i proizvodnju proizvoda koji su važni u pandemiji koronavirusa. Tim se okvirom pomaže u:

1. istraživanju i razvoju relevantnom za koronavirus

2. izgradnji i jačanju sustava za ispitivanje

3. proizvodnji proizvoda bitnih za borbu protiv pandemije koronavirusa

4. pružanju ciljane potpore odgodom poreza i/ili odgodom plaćanja doprinosa poslodavaca za socijalno osiguranje

5. pružanju ciljane potpore subvencijama za plaće zaposlenika.

Pregled odobrenih predmeta na temelju Privremenog okvira

 

Potpora tržištu javnog kratkoročnog osiguranja izvoznih kredita

S obzirom na to da se poduzeća suočavaju s ozbiljnim manjkom likvidnosti i da su njihovi uvjeti trgovanja sve više izloženi financijskim rizicima, privatni osiguravatelji povlače se s tržišta kratkoročnih osiguranja izvoznih kredita. Zbog toga svi gospodarski opravdani rizici za izvoz u sve zemlje svijeta, uključujući sve države članice, više ne mogu biti dovoljno pokriveni. Europska komisija stoga je 27. ožujka odlučila privremeno skinuti sve države s popisa država s „utrživim rizikom” iz Komunikacije o kratkoročnom osiguranju izvoznih kredita. Time će se povećati dostupnost javnog kratkoročnog osiguranja izvoznih kredita u kontekstu trenutačne krize. Tom se izmjenom dodatno povećava fleksibilnost za državne osiguravatelje u pogledu pružanja osiguranja kratkoročnih izvoznih kredita, koja je uvedena Komisijinim privremenim okvirom za mjere državne potpore.

Europska komisija 27. ožujka odlučila je privremeno skinuti sve države s popisa država s „utrživim rizikom” iz Komunikacije o kratkoročnom osiguranju izvoznih kredita. Time će se povećati dostupnost javnog kratkoročnog osiguranja izvoznih kredita u kontekstu trenutačne krize povezane s pandemijom koronavirusa. Tom se izmjenom dodatno povećava fleksibilnost za državne osiguravatelje u pogledu pružanja osiguranja kratkoročnih izvoznih kredita, koja je uvedena Komisijinim privremenim okvirom za mjere državne potpore.

 

Investicijska inicijativa kao odgovor na koronavirus

Radi brzog ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa Europska komisija predložila je osnivanje Investicijske inicijative kao odgovor na koronavirus u iznosu od 37 milijardi EUR namijenjenih sustavima zdravstvene zaštite, malim i srednjim poduzećima, tržištima rada i drugim ranjivim dijelovima naših gospodarstava. U okviru tog prijedloga odustaje se od zahtjeva za povratom nepotrošenih sredstava pretfinanciranja iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

coronavirus european response

 

Proposal for a Regulation on Coronavirus Response Investment Initiative

13 ožujka 2020

Engleski (170 KB - PDF)

PreuzimanjePDF - 170 KB

 

Investicijska inicijativa plus kao odgovor na koronavirus

Komisija je 2. travnja predložila proširenje investicijske inicijative kao odgovor na koronavirus dodavanjem nekoliko konkretnih prijedloga. Investicijskom inicijativom plus kao odgovor na koronavirus omogućuje se mobilizacija svih neiskorištenih sredstava iz strukturnih fondova (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond) i Kohezijskog fonda kako bi se odgovorilo na posljedice krize javnog zdravlja za naša gospodarstva i društva.

 

Strateško financiranje za bolju globalnu pripravnost

Europska komisija osigurava strateško financiranje za inicijative i operacije čiji je cilj ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa i spašavanje života diljem svijeta.

Komisija je mobilizirala više od 400 milijuna eura za poboljšanje globalne pripravnosti, prevencije i sprečavanja širenja virusa unutar i izvan Europe. Dio tog doprinosa EU je namijenio za potporu Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), posebno globalnom planu pripravnosti i odgovora.

 

Odlučne mjere Europske središnje banke i Europske investicijske banke

Upravno vijeće Europske središnje banke najavilo je 18. ožujka novi program hitne kupnje zbog pandemije u iznosu od 750 milijardi EUR do kraja godine, što se nadovezuje na 120 milijardi EUR o kojima je odluka donesena još 12. ožujka. To zajedno čini 7,3 % BDP-a europodručja. Program je privremene prirode i namijenjen je ublaživanju nezapamćene situacije u kojoj se nalazi naša monetarna unija. Program će ostati na snazi za cijelog trajanja krize.

Grupa Europske investicijske banke predložila je 16. ožujka plan za mobilizaciju do 40 milijardi EUR. Taj plan obuhvaća zajmove za premošćivanje, odgodu otplate kredita i druge mjere namijenjene ublaživanju pritiska na likvidnost i obrtni kapital malih i srednjih poduzeća te poduzeća srednje tržišne kapitalizacije. Grupa Europske investicijske banke, u koju spada i Europski investicijski fond, koja je specijalizirana za potporu malim i srednjim poduzećima, surađivat će s financijskim posrednicima u državama članicama i s nacionalnim razvojnim bankama. Predloženi financijski paket sastoji se od:

  • posebnih jamstvenih programa za banke, koji se temelje na postojećim programima za hitnu primjenu, u okviru kojih će se mobilizirati do 20 milijardi EUR
  • posebnih likvidnosnih linija za banke radi osiguranja potpore u obliku dodatnog obrtnog kapitala za mala i srednja poduzeća te poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, u iznosu od 10 milijardi EUR
  • posebnih programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom, kako bi se bankama omogućilo prenošenje rizika u portfeljima zajmova malih i srednjih poduzeća, u okviru kojih će se mobilizirati dodatnih 10 milijardi EUR potpore.

 

Makroekonomski izgledi

Komisija aktivno prati gospodarsku situaciju u državama članicama i šire te koordinira nacionalne gospodarske odgovore. U Komisijinoj zimskoj gospodarskoj prognozi predstavljenoj 13. veljače 2020. koronavirus već je identificiran kao prijetnja europskom gospodarstvu.

Communication on the economic aspects of the coronavirus crisis

13 ožujka 2020

Engleski (1011.9 KB - PDF)

PreuzimanjePDF - 1011.9 KB

COVID 19- Economic package – multiannual financial framework 2014-2020

02 travnja 2020

Engleski (245.2 KB - PDF)

PreuzimanjePDF - 245.2 KB

Dokumenti

Framework Communication addressing the antitrust issues related to cooperation between competitors in COVID-19 related urgency situations

08 travnja 2020

Engleski (169.5 KB - PDF)

PreuzimanjePDF - 169.5 KB

Communication on the economic aspects of the coronavirus crisis

13 ožujka 2020

Engleski (1011.9 KB - PDF)

PreuzimanjePDF - 1011.9 KB

Proposal for a Regulation on Coronavirus Response Investment Initiative

13 ožujka 2020

Engleski (170 KB - PDF)

PreuzimanjePDF - 170 KB

Proposal for a Regulation amending the solidarity fund regulation

13 ožujka 2020

Engleski (528.3 KB - PDF)

PreuzimanjePDF - 528.3 KB

Proposal for a Regulation on airport slots

13 ožujka 2020

Engleski (351.9 KB - PDF)

PreuzimanjePDF - 351.9 KB

COVID-19 - Economic package, 2 April 2020

COVID 19- Economic package – multiannual financial framework 2014-2020

02 travnja 2020

Engleski (245.2 KB - PDF)

PreuzimanjePDF - 245.2 KB

COVID 19 - Economic package - Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE)

02 travnja 2020

Engleski (609.6 KB - PDF)

PreuzimanjePDF - 609.6 KB

COVID 19- Economic package - European Structural and Investments Funds

02 travnja 2020

Engleski (574.4 KB - PDF)

PreuzimanjePDF - 574.4 KB

COVID 19- Economic package – activation of emergency support

02 travnja 2020

Engleski (607.3 KB - PDF)

PreuzimanjePDF - 607.3 KB

COVID-19 - Economic package - Mobilisation of amounts from the Flexibility instrument for 2020

02 travnja 2020

Engleski (152.6 KB - PDF)

PreuzimanjePDF - 152.6 KB

COVID-19 - Economic package - DAB 2/2020 - Emergency Support Instrument (ESI)

02 travnja 2020

Engleski (469.4 KB - PDF)

PreuzimanjePDF - 469.4 KB

COVID-19 - Economic package - mobilisation of the Contingency Margin - reactivation of the ESI

02 travnja 2020

Engleski (172.5 KB - PDF)

PreuzimanjePDF - 172.5 KB

COVID 19 - Economic package - Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD)

02 travnja 2020

Engleski (569.3 KB - PDF)

PreuzimanjePDF - 569.3 KB

COVID 19 - Economic package - Fishery and Aquaculture sector

02 travnja 2020

Engleski (364.8 KB - PDF)

PreuzimanjePDF - 364.8 KB

COVID 19 - Economic package - Using every available Euro

02 travnja 2020

Engleski (439.6 KB - PDF)

PreuzimanjePDF - 439.6 KB

COVID-19- Economic package - Technical adjustment in respect of special instruments for 2020

02 travnja 2020

Engleski (112.3 KB - PDF)
vrh stranice