Projekt Lokalnim partnerstvom do svijeta rada kretanja i trendovi na tržištu rada Splitsko-dalmatinske županije

25.05.2020.

U sklopu projekta „Lokalnim partnerstvom do svijeta rada“ provedeno je istraživanje kretanja i trendova na tržištu rada na području Splitsko-dalmatinske županije. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Fokus istraživanja bio je usmjeren na obrazovne afinitete učenika te buduće planove rada i zapošljavanja, ali i na mogućnosti integracije na suvremeno tržište rada nakon završenog obrazovanja iz perspektive poslodavca.

Anketno istraživanje je provedeno u razdoblju od siječnja do prosinca 2019. godine pomoću 6 strukturiranih upitnika: za nastavno osoblje osnovnih i srednjih škola, učenike osnovnih i srednjih škola, nezaposlene, poslodavce te IRI sektor. Istraživanje je provedeno na području Splitsko-dalmatinske županije, a sudjelovanje je bilo dobrovoljno i anonimno. U istraživanju su sudjelovale 42 osnovne i 21 srednja škola. Anketirano je ukupno 241 (65%) nastavnika i stručnih suradnika osnovnih škola, 135 (4,3%) nastavnika i stručnih suradnika koji rade u srednjim školama, 834 (9%) učenika sedmih i osmih razreda osnovnih škola, 567 (6,6%) trećih i četvrtih/petih razreda srednje škole, 183 poslodavca, 100 nezaposlenih osoba te 13 predstavnika IRI sektora.

Temeljem podataka prikupljenih tijekom istraživanja, izrađen je javni dokument „Kretanja i trendovi na tržištu rada Splitsko-dalmatinske županije“ te revidirana postojeća „Strategija razvoja ljudskih potencijala Splitsko-dalmatinske županije“.

vrh stranice
vrh stranice