Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o duhanu radi provedbe Direktive 2014/40/EU koja se odnosi na proizvodnju, prezentaciju i prodaju duhana i povezanih proizvoda (2015/78/NL)

02.04.2015.

Molimo da najkasnije do 24. travnja 2015. godine u točki 6. priloženog obrasca (odgovor EU notifikacija.pdf) unesete primjedbu ili mišljenje te dostavite ispunjeni obrazac na e-mail adresu: iva.nappholz@hup.hr. Ukoliko središnja kontaktna točka ne zaprimi primjedbu ili mišljenje smatrat će se da hrvatska strana nema interesa u vezi nacrta propisa države koji je notificiran.

Dokument 

Obrazac 
vrh stranice
vrh stranice