Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

01.03.2013.

HUP je 01. ožujka 2013.g. zaprimio na mišljenje Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osiguranju radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca.
Zakonom se, u okviru aktivnosti države na području socijalne zaštite, provodi posebna zaštita dijela vjerovničkih potraživanja iz radnog odnosa radnika u slučaju stečaja poslodavca na društveno prihvatljivoj razini i osigurava isplata tog dijela potraživanja na teret državnog proračuna, dok preostali dio potraživanja radnik ostvaruje u stečajnom postupku, na teret stečajne mase.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona predlagatelj u obrazloženju navodi da želi otkloniti uočene nedostatke koji su se pokazali u primjeni Zakona.
Konkretno, radi se o preciznijem definiranju nekih pojmova, primjerice razdoblja za koje se ostvaruju osigurana prava u slučaju prestanka radnog odnosa prije otvaranja stečaja, propisuje se mogućnost izravne uplate osiguranog potraživanja na račun radnika u slučaju kada je odlučeno da se otvoreni stečajni postupak neće provoditi, a mijenjaju se odredbe o osobama koje su izuzete od primjene zakona.

Tekst Zakona te očitovanja HUP-a možete naći putem prijave na dijelu web stranice rezerviranom za članove HUP-a.

PRIJAVA
vrh stranice
vrh stranice