Pregled ekonomskih kretanja - 27. svibnja 2020.

27.05.2020.

1. Pad obujma građevinskih radova u ožujku 2020. i na godišnjoj i na mjesečnoj razini

- Obujam građevinskih radova u ožujku 2020. u odnosu na ožujak 2019. manji je za 0,9 %.

- Obujam građevinskih radova u ožujku 2020. u odnosu na veljaču 2020. manji je za 11,7 %.

- U prva tri mjeseca 2020. obujam građevinskih radova veći je za 2,2 % u odnosu na kraj prethodne godine te za 6,0 % u odnosu na isto razdoblje 2019.

- Više detalja dostupno je u priopćenju DZS-a.

2. DZS uveo posebnu rubriku koja prati učinke epidemije COVID-19 na društveno-ekonomske pokazatelje

- Na poveznici https://www.dzs.hr/Hrv/Covid-19/pocetna.html mogu se pratiti ključni pokazatelji različitih statističkih područja, koji se na dnevnoj bazi ažuriraju najnovijim podacima.

 

3. Hrvatska zabilježila najveći udio zaposlenih u komunalnim djelatnostima u 2019. godini

- 2,3 % svih zaposlenih u EU u 2019. radilo je u komunalnim djelatnostima. Gotovo tri četvrtine (73 %) zaposlenih u tim djelatnostima bili su muškarci.

- Komunalne djelatnosti pokrivaju opskrbu električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciju (31 %), djelatnosti prikupljanja, obrade i zbrinjavanja otpada (22 %), telekomunikacije (19 %), maloprodaju automobilskog goriva u specijaliziranim prodavaonicama (10 %), prikupljanje, obradu i opskrbu vodom (9 %), proizvodnju koksa i rafiniranih naftnih proizvoda (4 %), uklanjanje otpadnih voda / kanalizaciju (3 %), kao i aktivnosti sanacije i ostale usluge gospodarenja otpadom (1 %), vađenje sirove nafte i prirodnog plina (1 %) i prateće aktivnosti za vađenje nafte i prirodnog plina (1 %).

- Hrvatska je bila na vrhu EU s 4,8 % zaposlenih osoba starijih od 15 godina koje rade u komunalnim djelatnostima. S druge strane, samo 1,4 % osoba zaposlenih u Nizozemskoj u 2019. godini radilo je u sektoru komunalnih usluga.

- Više informacija dostupno je u objavi Eurostata „Three quarters of utility workers are men“.

 

4. Održana 14. sjednica Vijeća za financijsku stabilnost

- U utorak, 26. svibnja, održana je 14. sjednica Vijeća za financijsku stabilnost, pod predsjedanjem guvernera HNB-a Borisa Vujčića, uz sudjelovanje ministra financija Republike Hrvatske Zdravka Marića, predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Ante Žigmana te direktorice Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Marije Hrebac i njihovih suradnika.

- U priopćenju sa sjednice se, između ostalog, navodi da iako je izloženost hrvatskoga financijskog sustava sistemskim rizicima porasla, njegova stabilnost nije ugrožena zahvaljujući zamjetnom smanjenju strukturnih slabosti u gospodarskom i financijskom sustavu tijekom posljednjih godina.

- Vezano uz mjere koje su poduzele HNB i HANFA, navodi se kako je do sredine svibnja zaprimljeno 37 tisuća zahtjeva za moratorije i ostale kreditne mjere, od čega je realizirana gotovo polovina te 34 tisuće zahtjeva za reprogram ugovora o lizingu, od čega je realizirano 75 %. Analiza pokazuje i da se vrlo mali broj zahtjeva odnosi na nove kredite za likvidnost, a primijećeno je i da njihova dinamika realizacije nije zadovoljavajuća.

- Više informacija dostupno je na web stranicama Vijeća za financijsku stabilnost.

vrh stranice
vrh stranice