Pregled ekonomskih kretanja – 8. svibnja 2020.

08.05.2020.

1. Veliki pad dolazaka i noćenja turista u ožujku 2020.

- U ožujku 2020. u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je samo 104 tisuće dolazaka i 290 tisuća noćenja turista, što je pad dolazaka turista za 76,8 % i pad noćenja turista za 69,3 % u odnosu na ožujak 2019.

- U prvom tromjesečju 2020. u komercijalnim smještajnim objektima turisti su ostvarili 603 tisuća dolazaka i 1,4 milijuna noćenja, što je pad dolazaka za 34,6 % i pad noćenja turista za 27,7 % u odnosu na isto razdoblje 2019.

- Podsjetimo, prema podacima iz sustava eVisitor u prva četiri mjeseca 2020. zabilježen je pad turističkih dolazaka preko 69 % i broja noćenja preko 59 %.

- Više informacija dostupno je u priopćenju DZS-a.

2. Vanjskotrgovinski deficit u veljači 2020. iznosio je 6,2 milijardi kuna (833,5 milijuna eura)

- Ukupan izvoz RH od siječnja do veljače 2020., prema privremenim podacima, iznosio je 18,2 milijarde kuna. Istodobno je uvoz iznosio 30,0 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 11,8 milijardi kuna.

- Pokrivenost uvoza izvozom u veljači 2020. bila je 60,8 % a od siječnja do veljače 60,7 %.

- Ukupan izvoz od siječnja do ožujka 2020., prema prvim rezultatima, iznosio je 27,0 milijardi kuna, dok je uvoz iznosio 44,6 milijardi kuna što je dovelo do vanjskotrgovinskog deficita u iznosu od 17,6 milijardi kuna, uz pokrivenost izvoza uvozom od 60,5 %.

- Više informacija dostupno je u priopćenju DZS-a.

 

3. Blagi rast cijena građevnog materijala u travnju

- Proizvođačke cijene građevnog materijala na domaćem tržištu u travnju 2020. u usporedbi s ožujkom 2020. više su za 0,1 %, a u odnosu na travanj 2019. više su za 0,6 %.

- Više informacija dostupno je u priopćenju DZS-a.

 

4. Više od polovice registriranih i aktivnih poslovnih subjekata u ožujku zastupljeno u četirima područjima djelatnosti

- Podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima pokazuju da je više od polovice registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno u četirima područjima djelatnosti: (i) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla; (ii) Prerađivačka industrija; (iii) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti; te (iv) Ostale uslužne djelatnosti.

- Udio profitnih subjekata u ukupnim aktivnim poslovnim subjektima iznosi 79,8 %. Kod neprofitnih subjekata polovica ih se nalazi u djelatnosti Ostale uslužne djelatnosti; druga polovica raspoređena je na djelatnosti Umjetnost, zabava i rekreacija (27,8 %), Obrazovanje (7,5 %), Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (7,2 %) te Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (2,9 %).

- Struktura po djelatnostima poslovnih subjekata obrta i slobodnih zanimanja bitno je ujednačenija u odnosu na strukturu pravnih osoba. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti najučestalija su djelatnost.

- Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva je bila je sljedeća: privatno vlasništvo 78,3 %; nema vlasništva: 19,9 %; državno vlasništvo: 0,8 %; mješovito vlasništvo: 0,5 %; zadružno vlasništvo: 0,5 %.

- Promatra li se struktura aktivnih pravnih osoba prema broju zaposlenih, najveći udio (48,8 %) imaju subjekti s 1−9 zaposlenih i 41,0 % subjekti bez zaposlenih; 7,8 % je udio subjekata s 10–49 zaposlenih, 2,0 % je udio subjekata s 50–249 zaposlenih, a samo 0,4 % udjela imaju subjekti s više od 250 zaposlenih.

- Više informacija dostupno je u priopćenju DZS-a.

 

5. Hrvatska sudjelovala s 0,4 % u ukupnom BDP-u EU u 2019.

- Bruto domaći proizvod (BDP) Europske unije (EU) iznosio je oko 13.900 milijardi eura u tekućim cijenama u 2019. godini. Realno, EU BDP je u 2019. godini bio 17 % viši u odnosu na desetljeće ranije.

- Gotovo četvrtinu BDP-a EU (24,7 %) u 2019. generirala je je Njemačka, nakon čega slijede Francuska (17,4 %) i Italija (12,8 %), ispred Španjolske (8,9 %) i Nizozemske (5,8 %).

- Deset zemalja članica EU pridonijelo je je s manje od 1 % ukupnom BDP-u EU: Malta (0,1 %), Estonija, Cipar i Latvija (s 0,2 %), Litva i Slovenija (s 0,3 %), Bugarska i Hrvatska (s 0,4 %), Luksemburg (0,5 %) i Slovačka (0,7 %).

- Više detalja dostupno je u objavi Eurostata „Which EU countries had the highest GDP in 2019?“.

 

vrh stranice
vrh stranice