Predstavljanje strategije EU-a za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) – izjave povjerenice Creţu i povjerenika Velle

18.11.2014.

Povodom predstavljanja strategije EU-a za jadransku i jonsku regiju u kongresnom centru Square Conference Centre u Bruxellesu 18. studenog povjerenica za regionalnu politiku Corina Creţu izjavila je: "Cilj strategije jest revitalizirati jadransku i jonsku regiju. Njome će se poboljšati njihov gospodarski razvoj putem četiriju prioriteta: prvi je iskoristiti mogućnosti koje nudi 'plavi rast', tj. prednosti tog velikog pomorskog područja. Drugi je povezati regiju te olakšati kopnenu i pomorsku komunikaciju. Treći je zaštititi biološku raznolikost i zaštititi prirodna područja od velike vrijednosti. Četvrti je promicati održivi turizam. Da bismo omogućili ostvarivanje tih prioriteta, potrebno nam je odgovarajuće upravljanje. Zbog toga Komisija u suradnji sa svojim nacionalnim partnerima priprema okvir za djelotvorno upravljanje. Želim, međutim, naglasiti da je ova strategija daleko od toga da se bavi isključivo društveno-gospodarskim razvojem ili pak upravljanjem. Njezina je bit jačanje procesa europske integracije i poveznicâ među državama članicama te približavanje njome obuhvaćenih zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja Europskoj uniji. Europski strukturni i investicijski fondovi, a osobito kohezijska politika, spremni su podržati Strategiju." Povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella izjavio je: "Ovo je ključan trenutak za prosperitet jadransko-jonske regije. Čisto i inovativno iskorištavanje Jadranskog mora omogućit će blagostanje kako ljudi tako i okoliša. Mogućnosti obalne suradnje u toj regiji mogle bi postati primjer čitavoj Europskoj uniji. Koordinirana strategija zajamčit će 'plavi rast' čvrsto utemeljen na dobrim ekološkim standardima. Naš akcijski plan obuhvaćao bi mjere kao što su smanjenje morskog otpada i promicanje inicijative 'Čuvari mora' te omogućio objedinjavanje vrhunskog istraživanja mora." Obje su izjave dostupne na internetu.
vrh stranice
vrh stranice