PREDAJA FINANCIJSKIH I NEFINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA - ODGODA ROKA PREDAJE

10.04.2020.

Izmjene i dopune Zakona o računovodstvu (NN 42/2020 od 07.04.2020. godine), dobile su 08.04.2020. i svoj epilog u vidu izmjena i dopuna Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (NN 43/2020 od 08.04.2020. godine). Izmjene su inicirale brojne udruge računovodstvenih djelatnika i računovođe koji su proteklih tjedana pod znatno pojačanim pritiskom što zbog apliciranja na razne mjere za svoje klijente, što zbog praćenja brojnih zakonskih izmjena u proteklim tjednima te samome radu na završnim financijskih izvješćima klijenata pod posebnim uvjetima ograničenog kretanja kao i kolanja dokumentacije.


Pravilnikom se propisuju novi rokovi za vrijeme trajanja posebnih okolnosti:

 

 

Važno je napomenuti i da obveze javnih davanja koje se utvrđuju na temelju Prijave poreza na dobit, obrazaca i izvješća dospijevaju na naplatu 31.07.2020.

Ove odredbe ne primjenjuju porezni obveznici kojima u skladu s posebnim propisom oporezivanju dobiti izabrano porezno razdoblje nije izjednačeno s kalendarskom godinom(otvaranje stečaja, statusne promjene, prestanak poslovanja i dr.), odnosno kojima obveza podnošenja prijave PD ne dospijeva 4 mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja.

 

Izvor: https://kopun.hr/odgoda-predaje-financijskih-izvjestaja-uslijed-covid19-30-03-2020/

 

Link na odluku u NN: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_43_895.html

 

vrh stranice