Prava djeteta: Komisija traži ideje o tome kako najbolje zaštititi one najranjivije od nasilja

10.04.2014.

Europska komisija danas je pokrenula javno savjetovanje putem interneta kako bi se državama članicama pomoglo u razvijanju integriranih i učinkovitih sustava za zaštitu djece. Svi zainteresirani mogu do 3. srpnja dati svoje odgovore na pitanja kao što su: "Koje su najučinkovitije mjere za suzbijanje nasilja nad djecom? Koji su najveći izazovi s kojima se suočavaju nacionalni sustavi za zaštitu djece? Na koji način EU može pružiti podršku nacionalnim sustavima za zaštitu djece?" Ideje prikupljene na taj način poslužit će za sastavljanje smjernica EU-a koje će obuhvaćati informacije o zakonodavstvu i politikama EU-a koji su važni za te sustave. U njima će se razjasniti u kojim slučajevima EU može pružati potporu nacionalnim sustavima za zaštitu djece te dati primjeri dobre prakse u zaštiti djece u prekograničnom i u nacionalnom kontekstu. Potpredsjednica Reding izjavila je: "EU je odgovoran za zaštitu onih najranjivijih u našem društvu. Tri godine nakon što smo predstavili Program EU-a za prava djeteta riječi su postale djela: Komisija je donijela zakone za bolju zaštitu djece koja su postala žrtve zločina ili su osumnjičenici u kaznenim postupcima. Došlo je vrijeme da ubacimo u višu brzinu te zajamčimo da sve politike na razini EU-a i na nacionalnim razinama podržavaju sustave zaštite naklonjene djeci."

Dodatne informacije: IP/14/392
vrh stranice
vrh stranice