Povjerenik Avramopoulos o temeljnim pravima kao osnovi europske migracijske politike

11.11.2014.

Na konferenciji "Temeljna prava i migracija u EU", održanoj 10. studenog u Rimu u organizaciji Agencije EU-a za temeljna prava i Talijanskog predsjedništva Vijeća EU-a, povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: "EU-ov plan koji planiramo izraditi radi borbe protiv krijumčarenja migranata bit će usredotočen kako na razbijanje kriminalnih mreža (jačanjem razmjene informacija, istražnih kapaciteta i kaznenog progona) tako i na prevenciju (informativnim kampanjama o opasnostima pristanka na krijumčarenje u EU i pojačanom suradnjom s trećim zemljama). Ta zadnja točka od ključne je važnosti. Moramo nastaviti jačati dijalog o politikama sa zemljama iz kojih migranti pristižu i kroz koje prolaze. Takve dijaloge mora pratiti financijska i operativna potpora. Ujedno namjeravamo ojačati i proširiti programe za regionalni razvoj i zaštitu u sjevernoj Africi i Afričkom rogu kako bismo stabilizirali izbjegličku populaciju u tranzitnim zemljama i poboljšali situaciju osoba kojima na putu do Europe treba međunarodna zaštita." Cijeli govor dostupan je na internetu.
vrh stranice
vrh stranice