Povećanje sredstava iz Inovacijskog fonda- REPowerEU

26.05.2022.

Europska komisija je 18. svibnja 2022. predstavila plan REPowerEU s konkretnim mjerama za brzo smanjenje ovisnosti EU o fosilnim gorivima i ubrzanje zelene tranzicije. U svrhu podržavanja privatnog sektora u suočavanju s navedenim izazovima, Komisija će ove jeseni u Pozivu za financiranje velikih projekata (za ukupne kapitalne izdatke projekta iznad 7,5 miliona EUR) udvostručiti raspoloživa sredstva iz Inovacijskog fonda na oko 3 milijarde EUR.

Inovacijski fond je uspostavljen u okviru EU ETS Direktive za razdoblje od 2020. do 2030. godine, usmjeren za potporu svim državama članicama za inovativne nisko-ugljične tehnologije i procese u energetski intenzivnim industrijama. Detaljna pravila Inovacijskog fonda utvrđena su Delegiranom Uredbom EU 2019/856 koja su prikazana i na mrežnim stranicama Europske komisije i CINEA. Svi Pozivi za Inovacijski fond se objavljuju na portalu Komisije. Posebnost Inovacijskog fonda od ostalih EU fondova je da svaki prijavitelj podnosi prijavu samostalno, bez utjecaja i obveze informiranja imenovanog predstavnika države članice.

Uz postojeća definirana pravila Inovacijskog fonda, novim Pozivom za velike projekte će biti moguće financiranje dodatna tri specifična tzv. REPowerEU ulaganja koji se odnose na:

(1) inovativnu elektrifikaciju i primjenu vodika u industriji,

(2) inovativnu proizvodnju čiste tehnologije (kao što su elektrolizatori i gorivne ćelije, inovativna oprema za obnovljive izvore, skladištenje energije ili toplinske pumpe za industrijsku namjenu) i

(3) pilot projekte srednje veličine za provjeru, testiranje i optimizaciju vrlo inovativnih rješenja.

Za procjenu interesa u RH i spremnosti industrije da se prijave za financiranje u određenim tematskim područjima u okviru Inovacijskog fonda, posebno u proizvodnji čistih tehnologija i pilot projektima za tehnologije visoke dekarbonizacije, molimo Vas informiranje što većeg broja zainteresiranih dionika kroz:

·         organiziranje radionica o Inovacijskom fondu tijekom lipnja 2022. s ciljem podizanja svijesti o novim mogućnostima u okviru Inovacijskog fonda i prikupljanje informacija o potencijalnim projektnim planovima, zrelosti projekata kao i njihovim tržišnim potrebama i rizicima

·         prikupljanje informacija putem ankete Komisije do 18. lipnja 2022.

Sredinom srpnja 2022. će Komisija održati sastanak na kojem će biti objavljeni rezultati iskazanih interesa svih država članica korisnica Inovacijskog fonda.

 

vrh stranice