Potrošači: zaštitite od prijevara na internetu tijekom nadolazećih blagdana

06.12.2013.

Dvanaest posto korisnika interneta diljem EU-a već je postalo žrtva prijevare na internetu. Osam posto moralo se nositi s krađom identiteta. U novom izvješću Mreže europskih centara za zaštitu potrošača (ECC-Net) analiziraju se prijevare s kojima se potrošači suočavaju prilikom kupnje putem interneta. Glavna su tema izvješća prijevare u prekograničnoj e-trgovini te mjere koje potrošači mogu poduzeti da bi se zaštitili od prijevara na internetu. Izvješće je sastavljeno na temelju pritužbi koje je ECC-Net zaprimio od potrošača tijekom 2012. Dodatne informacije:

Dodatne informacije: MEMO/13/1102 i IP/13/1220
vrh stranice
vrh stranice