Porezne prijevare: Komisija istražuje mogućnosti za poboljšanje ubiranja PDV-a i upravne suradnje

12.02.2014.

Komisija je danas donijela dva izvješća u kojima se dodatno rasvjetljuju problemi vezani uz borbu protiv prijevara povezanih s porezom na dodanu vrijednost (PDV-om) unutar EU-a te se navode moguća rješenja. U prvom se izvješću analizira ubiranje PDV-a i kontrolni postupci u svim državama članicama u kontekstu vlastitih sredstava EU-a. U izvješću se zaključuje da države članice moraju modernizirati svoje uprave za PDV kako bi se smanjio deficit u PDV-u, koji je 2011. iznosio približno 193 milijarde eura (vidi IP/13/844). Pojedinačnim državama članicama upućuju se preporuke o tome gdje mogu uvesti poboljšanja u postojeće postupke. Drugim se izvješćem analizira učinkovitost primjene upravne suradnje i drugih dostupnih sredstava u borbi protiv prijevara povezanih s PDV-om u EU-u. Zaključuje se da je potrebno uložiti veće napore u poboljšanje prekogranične suradnje te se preporučuju rješenja kao što su zajedničke revizije, upravna suradnja s trećim zemljama, više sredstava za istrage i kontrole te automatska razmjena informacija o PDV-u među svim državama članicama. Oba su izvješća dio sveobuhvatnog akcijskog plana Komisije za borbu protiv poreznih prijevara i utaje poreza (vidi IP/12/1325), a dostupni su na internetu na web-mjestu Europske komisije o poreznoj i carinskoj uniji.
vrh stranice
vrh stranice