Pohvale izmjenama mjere STALNI SEZONAC

25.07.2013.

SOCIJALNI PARTNERI ZADOVOLJNI

IZMIJENAMA MJERE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

 „STALNI SEZONAC

Socijalno vijeće za turizam donijelo je na jučer održanoj sjednici zaključak kojim se izražava veliko zadovoljstvo socijalnih partnera učinjenim izmjena od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na poboljšanju i većoj provedivosti mjere za očuvanje radnih mjesta „Stalni sezonac“. Postignute izmjene primjerene su potrebama iz prakse, te u uvjerenju da će mjera sada dati znatno bolje rezultate u provedbi i ispunjenju svoje svrhe, svakako treba pohvaliti napore resornog ministarstva i pokazano razumijevanje za zalaganja struke.

Nakon što su Hrvatska udruga poslodavaca i druge strukovne udruge te sindikati i socijalni partneri zajednički ukazali na probleme u provedivosti mjere za zapošljavanje “Stalni sezonac” koju je pripremilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje početkom ove godine, mjera je revidirana i izmijenjena te su znatno olakšani uvjeti za njenu provedbu.
“Stalni sezonac” jedna je od Mjera aktivne politike zapošljavanja koja je stupila na snagu početkom godine kako bi omogućila lakše uvjete i potporu za rad nezaposlenima koji rade u sezoni te poslodavcima koji zapošljavanju sezonske radnike u turizmu, no bilo je potrebno ukloniti određene zapreke koje su u dosadašnjoj provedbi mjera predstavljale problem. Ukidanje obveze zapošljavanja u stalni radni odnos 20 % stalnih sezonaca, znatno povećanje sufinanciranja od strane Zavoda, te znatno proširenje ciljne skupine na koju se mjera odnosi ključne su promjene u kriterijima za njenu provedbu. Tako se pored radnika koji imaju ugovore za stalne sezonske poslove prema Zakonu o radu, mjera odnosi i na sve sezonske radnike koji su kod istog poslodavca radili ili će raditi najmanje šest mjeseci kroz tri sezone.
Cilj mjere „Stalni sezonac“ odnosno sufinanciranja doprinosa za produženo mirovinsko osiguranje stalnim sezonskim radnicima je motivirati poslodavce za povećanje broja stalnih sezonaca, a time i osigurati bolje upravljanje ljudskim potencijalima u turizmu; zadržati u prihvatljivim okvirima prava radnika (sigurnost zaposlenja i naknada u razdoblju kada ne rade) te rasteretiti Zavod rada s osobama koje imaju sigurno zaposlenje, a u evidenciji se nalaze odnosno u evidenciju ulaze samo radi ostvarivanja prava.
Radnik za vrijeme produženog osiguranja dobiva u prva 3 mjeseca iznos 100% minimalne plaće tj. 2.984,78 kn, a u slijedeća 3 mjeseca 50% minimalne plaće što iznosi 1.492,39 kn. Trošak poslodavca pritom je 50% troška produženog osiguranja za druga 3 mjeseca rada; dok su troškovi Zavoda: 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a sljedeći period u najdužem trajanju od 3 mjeseca 50% produženog osiguranja, te u prva 3 mjeseca 100% minimalne plaće radnika, a preostalom razdoblju 50% minimalne plaće, a sveukupno najduže 6 mjeseci.
Kako je jedna od tema sjednice Socijalnog vijeća za turizam bila i siva ekonomija i rad na crno, Vijeće je iznijelo stav kako su napori koje čini Ministarstvo financija i nadležne institucije izrazito korisni za suzbijanje sive ekonomije te se daje podrška svim aktivnostima i mjerama koje su na tom području učinjene i koje su već dale vrlo konkretne i značajne rezultate u djelatnosti ugostiteljstva i turizma.
vrh stranice
vrh stranice