Podaci o deficitu i dugu za 2012. – druga obavijest: državni deficit u području eura i području EU28 3,7 % odnosno 3,9 % BDP-a; državni dug 90,6 % odnosno 85,1 %

21.10.2013.

Državni deficit u području eura (EA17) i području EU28 smanjio se 2012. u apsolutnim iznosima u odnosu na 2011., dok se državni dug povećao u oba područja. U području eura omjer državnog deficita i BDP-a smanjio se s 4,2 % 2011. na 3,7 % 2012., a u području EU28 s 4,4 % na 3,9 %. U području eura omjer državnog duga i BDP-a povećao se s 87,3 % na kraju 2011. na 90,6 % na kraju 2012., a u području EU28 s 82,3 % na 85,1 %.
Dodatne informacije: STAT/13/152
vrh stranice
vrh stranice