Opasnost od siromaštva i socijalne isključenosti u EU-u – 2012. godine četvrtina stanovništva (oko 125 milijuna ljudi) bila je u opasnosti od siromaštva ili socijalne isključenosti

05.12.2013.

Godine 2012. 124,5 milijuna ljudi, odnosno 24,8 posto stanovništva, u Europskoj uniji bilo je u opasnosti od siromaštva ili socijalne isključenosti. Godine 2011. taj je postotak iznosio 24,3 posto, a 2008. 23,7 posto. To znači da su se navedene osobe nalazile u najmanje jednoj od sljedeće tri situacije: bile su na rubu siromaštva, ozbiljno materijalno ugrožene ili su živjele u kućanstvima s vrlo niskim intenzitetom rada. Smanjenje broja osoba u opasnosti od siromaštva ili socijalne isključenosti u EU-u jedan je od najvažnijih ciljeva strategije Europa 2020. Godine 2012. najveći postotak osoba u opasnosti od siromaštva ili socijalne isključenosti zabilježen je u Bugarskoj (49 posto), Rumunjskoj (42 posto), Latviji (37 posto) i Grčkoj (35 posto), a najmanji u Nizozemskoj i Češkoj (obje 15 posto), Finskoj (17 posto), Švedskoj i Luksemburgu (oboje 18 posto).

Dodatne informacije: STAT/13/184
vrh stranice
vrh stranice