Opaske povjerenika Moscovicija na sastanku ECOFIN-a u petak, 7. studenog

10.11.2014.

Na konferenciji za medije povodom sastanka ECOFIN-a povjerenik Moscovici iznio je svoje prioritete u području oporezivanja. U njegovu planu djelovanja istaknuto mjesto zauzima borba protiv utaje poreza, umanjenja porezne osnovice i poreznih prijevara. Na konferenciji je izjavio: "Ne smijemo gubiti vrijeme kada je riječ o smanjenju prilika za nezakonito postupanje i agresivnom planiranju porezne politike. Uočio sam nov polet glede borbe protiv poreznih prijevara, utaje poreza i umanjenja porezne osnovice, daljnje borbe protiv bankarske tajne te nastavka rada na uspostavi automatske razmjene informacija kao globalnog standarda do 2016. Europska unija i Europska komisija žele da Europa preuzme vodeći položaj i da bude primjer u tom području. U tom kontekstu želim istaknuti važno djelovanje skupine G20 na umanjenju porezne osnovice i prijenosu dobiti (BEPS), koje će se dalje razraditi na sastanku na vrhu u Brisbaneu sljedeći tjedan, kojem ću prisustvovati zajedno s predsjednikom Junckerom. Moramo naporno raditi da bismo tijekom 2015. dovršili taj posao."
vrh stranice
vrh stranice