Održano savjetovanje povodom 6. rođendana GDPR-a: "Jesmo li svladali GDPR i kako se suočiti s novim izazovima? "

10.06.2024.

Hrvatska udruga poslodavaca  i Agencija za zaštitu osobnih podataka organizirali su savjetovanje koje je izazvalo veliki interes poduzetnika,  pod nazivom “6. rođendan GDPR-a: jesmo li konačno svladali GDPR i kako se suočiti s novim izazovima?”  

Ovo savjetovanje je aktivnost u okviru EU projekta ARC2 koji Agencija provodi s ciljem pružanja potpore mikro, malim i srednjim poduzetnicima u usklađivanju poslovanja sa zakonskim propisima o zaštiti podataka. Ujedno, 

Zdravko Vukić, univ.mag.oec., ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka, istaknuo je da i nakon 6 godina poduzetnici i dalje imaju puno nejasnoća vezano za usklađivanje s GDPR-om te im na ovaj način želi pružiti konkretnu potporu kako bi podigli razinu usklađenosti u svojim organizacijama na višu razinu i izbjegli visoke novčane kazne predviđene za kršenje GDPR-a. Stoga zahvaljujemo našim partnerima Hrvatskoj udruzi poslodavaca na prilici da pomognemo našim poduzetnicima. 

Admira Ribičić, direktorica Odjela za zakonodavstvo i pravne poslove u HUP-u, koja je održala uvodni govor, ujedno se zahvalila svima na iskazanom velikom interesu za ovu temu i najavila kako HUP planira nastaviti s ovakvim i sličnim radionicama za naše članove i to ne samo u Zagrebu, nego i u regionalnim uredima HUP-a.  

U okviru ARC2 projekta Agencija za zaštitu osobnih podataka online izradila je alat Olivia https://olivia-gdpr-arc.eu/hr koji vam može pomoći da savladate osnove GDPR-a i izradite dokumentaciju s kojom ćete tijekom AZOP-ovog nadzora dokazati usklađenost. Potvrde o završenim tečajima mogu poduzetnicima i službenicima za zaštitu podataka poslužiti kao dokaz o stjecanju znanja iz područja zaštite osobnih podataka. Cilj Opće uredbe o zaštiti podataka je zaštititi osobne podatke fizičkih osoba, pružiti kontrolu građanima nad njihovim osobnim podacima te stvoriti visoku i ujednačenu razinu zaštite osobnih podataka u Europskoj uniji.

Opća Uredba o zaštiti podataka određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata koji obrađuju osobne podatke. Opću uredbu o zaštiti podataka dužni su poštovati svi poslovni subjekti koji prikupljaju, pohranjuju i na bilo koji način obrađuju osobne podatke hrvatskih građana i građana s područja Europskog gospodarskog prostora.

Krajnje je vrijeme je da poduzeća, tijela javne vlasti i svi voditelji/izvršitelji obrade shvate da je rok za prilagodbu odavno prošao te kako nakon 6 godina od početka pune primjene GDPR-a, neinformiranost i neznanje ne mogu predstavljati opravdanje i izgovor za kršenje temeljnih prava hrvatskih i europskih građana- prava na zaštitu osobnih podataka.

Iako je prošlo 6 godina od početka pune primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, stanje usklađenosti u organizacijama u Hrvatskoj i dalje nije na zadovoljavajućoj razini.

Proteklih godina, Europska unija radi na prilagodbi svojeg  EU zakonodavstva kako bi učinkovitije reagirala na tehnološki razvoj i kontinuirane promjene u digitalno doba.

UREDBA (EU) 2022/2065 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 19. listopada 2022. o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga i izmjeni Direktive 2000/31/EZ (Akt o digitalnim uslugama) primjenjuje se od 17. veljače 2024. Predmetnom Uredbom (EU) 2022/2065 se propisuje odgovornost pružatelja digitalnih usluga koji nastupaju kao posrednici između potrošača i onoga što potrošači kupuju putem platformi – roba, usluga i sadržaja. Na taj se način želi bolje zaštiti korisnike digitalnih usluga i njihova temeljna prava na internetu, uspostaviti snažan pravni okvir za transparentnost i odgovornost internetskih platformi te osigurati jedinstven, ujednačen pravni okvir na razini Europske unije (EU).

UREDBA (EU) 2022/1925 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 14. rujna 2022. o pravednim tržištima s mogućnošću neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru i izmjeni direktiva (EU) 2019/1937 i (EU) 2020/1828 (Akt o digitalnim tržištima) primjenjuje se od svibnja 2023. godine i nameće obveze i zabrane digitalnim platformama koje su identificirane kao nadzornik pristupa, eng. gatekeepers nastojeći osigurati pravedna i konkurentna digitalna tržišta u EU-u.
UREDBA (EU) 2022/868 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. svibnja 2022. o europskom upravljanju podacima i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1724 (Akt o upravljanju podacima) primjenjuje se od rujna 2023. godine. Cilj ove Uredbe je olakšati dobrovoljno dijeljenje osobnih i neosobnih podataka između imatelja podataka i korisnika podataka diljem EU-a, uključujući ponovnu upotrebu podataka javnog sektora, pružanje usluga posrednika u podacima i dijeljenje podataka u altruističke svrhe.

UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o usklađenim pravilima za pravedan pristup podacima i njihovu uporabu (Akt o podacima) obvezuje proizvođače i pružatelje usluga da svojim korisnicima, bilo tvrtkama ili pojedincima, omoguće pristup i ponovnu upotrebu podataka generiranih korištenjem njihovih proizvoda ili usluga. Korisnicima također omogućuje dijeljenje tih podataka s trećim stranama – na primjer, vlasnici automobila mogli bi u budućnosti odlučiti dijeliti određene podatke o vozilu s mehaničarom ili svojim osiguravajućim društvom. Ova Uredba bi pojedincima i tvrtkama trebala dati veću kontrolu nad njihovim podacima kroz ojačano pravo na prenosivost, jednostavno kopiranje ili prijenos podataka s različitih usluga, gdje se podaci generiraju putem pametnih objekata, strojeva i uređaja.

2024. godine u Europskom parlamentu usvojen je Akt o umjetnoj inteligenciji, a isti predstavlja prvi sveobuhvatni pravni okvir za umjetnu inteligenciju u svijetu. Cilj je novih pravila poticati pouzdanu umjetnu inteligenciju u Europi i izvan nje osiguravanjem da sustavi umjetne inteligencije poštuju temeljna prava, sigurnost i etička načela te uklanjanjem rizika vrlo snažnih i utjecajnih modela umjetne inteligencije.

vrh stranice