Održana edukacija o ESG Implementaciji - Sektorski osvrt na poljoprivrednu industriju

11.06.2024.

Unatoč velikom broju edukacija i konferencija na temu ESG-a, još uvijek nedostaje praktičnih primjera i predavanja stoga smo organizirali ovu konferenciju na kojoj smo se bavili metodologijom i praktični koracima u implementaciji ESG-a i to iz različitih aspekta  - s jedne strane konzultanata, a s druge strane i kompanija koje doista prolaze cijeli taj put uvođenja ESG u svoje poslovanje. 

U prvom dijelu predstavljeni su iznimno vrijedni alati koji mogu pomoći poduzetnicima o metodologiji i praktičnim koracima za usklađivanje poduzeća s CSRD Direktivom, izračunu CO2 otiska i procjeni klimatskih rizika, neizbježno o EU taksonomiji i naravno o neizbježnim globalnim lancima održivosti.

Jedan od  zaključaka prvog dijela konferencije je kako se radi o sveobuhvatnoj promjeni koje kompanije prolaze promišljajući o ESG strategiji te da je u praksi potrebno puno vremena kako bi se došlo od početne analize stanja do završne strategije.

Drugi dio konfrencije bio je posvećen sektorskom osvrtu na poljoprivrednu industriju o čemu je uvodno govorio profesor Mario Njavro s Agronomskog fakulteta. Predstavljeni su korisni alati OECD-a za implementaciju odgovornog poslovnog ponašanja u poljoprivredi koje je prevela i objavila Nacionalna kontaktna točka OECD-a , a članovima HUP-a predstavila Ana Čulo, ministarstvo gospodarstva.

Na kraju je održan i panel Poljoprivredna industrija na kojem su sudionici bili prof. Mario Njavro-Agronomski fakultet, Duško Radulović-Climatig, Matija Žulj-Agrivi, Jakov Kolega, Greengreen na kojem su otvorena brojna pitanja vezana za sektor poljoprivrede koji je za ESG iznimno bitan jer s jedne strane poljoprivreda jako  utječe na ESG čimbenike, a s druge strane na njega jako utječu ESG čimbenici, posebno kada o govorimo o okolišnim čimbenicima i klimi. Osim toga zanimljiva rasprava vodila se oko povezivanja i udruživanja OPG-ova kao preduvjetu većoj digitalizaciji u sektoru poljoprivrede.

vrh stranice