Održan seminar Praktični vodič za postizanje sukladnosti s GDPR uredbom

02.03.2018.

U Skupštinskoj dvorani Palače Varaždinske županije u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca HUP Regionalni ured Varaždin održan seminar na temu ''Praktični vodič za postizanje sukladnosti s GDPR uredbom“. Predavač i stručnjak iz područja zaštite podataka, William Bello, je pred punom dvoranom poslodavaca u vrlo interaktivnom modalitetu izlagao na temu predstojećih promjena u načinu upravljanju osobnih podataka koji se primjenjuje na sve organizacija koje raspolažu osobnim podacima svih građana EU.
Obvezujuća uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka stupila je na snagu 25.5.2016. a počinje se primjenjivati od 25.5.2018. Uredba ima snagu zakona u RH. Primjena je obavezna, dok osobe čija su prava prekršena po Uredbi imaju pravo na odštetu putem pojedinačnih ili grupnih privatnih tužbi.

Bello je pozvao sve sudionike da prouče i komentiraju Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka koji je trenutno u javnoj raspravi (https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6988 ), te da iznesu svoje komentare i prijedloge, no i da se isti na vrijeme uključe u svoje proces upravljanja osobnim podacima.

Naglasak seminara je uz glavne sažetke odredbe i njihove moguće interpretacije i primjene stavljen i na važnost promišljanja mentaliteta organizacije o prihvaćanju i upravljanju zaštitom osobnih podataka, a koja se razlikuje ovisno o kontekstu obrade i legitimnog interesa u obradi osobnih podataka. Seminar je bio koncipiran na način da se polaznike potakne na provjeru učinjenog i procjenu puta koji još predstoji u narednih 80 dana kada Uredba stupa na snagu.
vrh stranice
vrh stranice