Održan PUMA seminar u Osijeku

16.02.2017.

Na traženje članova, a zbog aktualnih promjena koje se od 01. siječnja 2016. godine primjenjuju u sklopu Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja. HUP Reg. ured Osijek organizirao je specijalistički seminar u četvrtak, 16. veljače 2017. godine u svojim prostorijama, na temu: “Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti”.
Ostala sveobuhvatna dobit odnosi se na stavke prihoda i rashoda, uključujući i reklasifikacijske usklade, koje poslovni subjekt ne iskazuje u računu dobiti i gubitka, već ih priznaje unutar kapitala. Radi se o promjenama u kapitalu koje nisu posljedica transakcija s dioničarima, stoga je korisnicima financijskih izvještaja potrebno pružiti dodatne informacije sastavljanjem izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti. Ovaj izvještaj obvezni su sastaviti poslovni subjekti kojima je okvir financijskog izvještavanja - MSFI.

Polaznici seminara su se detaljnije upoznali sa sadržajem i strukturom izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti u skladu s Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja uz praktične primjere.

Seminar su održale Breza Mataija i Ivana Forjan, iz revizorskog društva Baker Tilly d.o.o. koje posjeduju veliko iskustvo u poslovima revizije velikih, srednjih i malih društva te Grupa, kao i iskustvo u konzultantskim uslugama: revizija osnivanja i podjele društva, revizija povećanja temeljnog kapitala, revizija pripajanja i spajanja društava, savjetovanje na raznim poslovima i u raznim granama ekonomije (industrija, poljoprivreda, građevina, usluge...) te financijskim due dilligenceom.

Ovaj traženi seminar, održan je u okviru PUMA programa kojeg HUP Regionalni ured Osijek provodi već više od deset godina, uz potporu Osječko-baranjske županije.
vrh stranice
vrh stranice