Obveza isplate minimalne satnice u Francuskoj od 1.srpnja 2016.

30.06.2016.

Takozvani Loi Macron, u Francuskoj je stupio na snagu s 1. srpnjem 2016. godine. Podliježu mu strani prijevoznici koji na teritoriju Republike Francuske obavljaju kabotažu ili međunarodni prijevoz, donosi nove administrativne i financijske obveze poput:

1. Isplate minimalne satnice
2. Uspostave predstavnika u Francuskoj
Zakon se ne odnosi na tranzit.

Informacije s pojašnjenima dostupne su na nekoliko jezika (na žalost ne i na hrvatskom) i to na sljedećem linku:

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857.html


Minimalna satnica nije ista za sve kategorije vozila i vrstu prijevoza i ona iznosi od 9,68 € do 10,65 €.
Predstavnik u Francuskoj je posrednik prema francuskim tijelima, u cilju vođenja radne evidencije i evidencije plaća za upućene radnike u slučaju kontrola i to 18 mjeseci nakon njegovog posljednjeg upućivanja.


Obveza isplate minimalne plaće u Francuskoj odnosi se samo na tvrtke registrirane izvan Francuske te podrazumijeva zadovoljavanje nekih formalnosti:

1. Vozač /upućeni radnik mora biti u mogućnosti predočiti formalne dokumente u slučaju inspekcije – Potvrda poslodavca o upućenom radniku – ne starija od 6 mjeseci – predložak u pdf formatu dostupan na linku: http://travail-emploi.gouv.fr/demarches-et-fiches-pratiques/formulaires-et-teledeclarations/etrangers-en-france/article/detachement-de-travailleurs-declaration-prealable-de-detachement-109542

2. Tvrtka mora imati predstavnika u Francuskoj – više na http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/EN_-_FAQ_detachement_15_juin_2016.pdf

U slučaju nedostatne dokazne dokumentacije, predviđene su kazne do max 2000 Eura.

Također, važno je napomenuti da u slučaju neispunjavanja obveza predstavnika u Francuskoj, odgovornost snosi poslodavac koji je s njim sklopio Ugovor!

Potrebna dokumentacija:

A. Pri inspekciji u vozilu vozač mora imati:
1. Potvrda poslodavca o upućenom radniku http://travail-emploi.gouv.fr/demarches-et-fiches-pratiques/formulaires-et-teledeclarations/etrangers-en-france/article/detachement-de-travailleurs-declaration-prealable-de-detachement-109542
2. Ugovor o radu upućenog radnika/vozača

B. Za predstavnika u Francuskoj
1. Potvrda poslodavca o upućenom radniku
2. Isplatni listić od plaće s detaljnim prikazom
3. Bilo kakva potvrda o isplati
4. Kopija potvrde o odabranom predstavniku u FR
5. Naziv Kolektivnog ugovora (ako mu radnik podliježe)

Francusko i njemačko zakonodavstvo o minimalnoj satnici ograničava poslovanje tvrtki u djelatnosti transporta osobito za zemlje centralne i istočne Europe, stoga je EU Komisija poduzela pravne mjere. EU Komisija poslala je službeno upozorenje na koje Francuska mora reagirati naredna dva mjeseca.

vrh stranice
vrh stranice