Objavljena nova pravila o ugovorima o javnoj nabavi i koncesijskim ugovorima

28.03.2014.

U Službenom listu EU-a danas su objavljena nova pravila o javnoj nabavi i koncesijama u EU-u. Direktive na snagu stupaju 17. travnja 2014. Države članice nakon toga će imati 24 mjeseca za prijenos njihovih odredbi u nacionalno zakonodavstvo (osim u slučaju elektroničke nabave, za koju će imati dodatnih 30 mjeseci). Novim se direktivama osuvremenjuju postojeći alati i instrumenti te oni postaju jednostavniji i fleksibilniji, a poduzećima, osobito malim i srednje velikim, olakšavaju nadmetanje za ugovore o javnoj nabavi. Pravilima o koncesijama uspostavlja se jasan zakonodavni okvir kako bi se tijelima javne vlasti pružila potrebna pravna sigurnost u obavljanju poslova. Cilj im je ujedno svim europskim poduzećima, uključujući ona mala i srednje velika, zajamčiti djelotvoran pristup tržištu koncesija te im pružiti mogućnosti za buduća ulaganja u velike javne usluge. Tim će se reformama tijelima javne vlasti omogućiti optimizacija korištenja javne nabave. Vrijednost ugovora o javnoj nabavi obuhvaćenih europskim direktivama procjenjuje se na približno 420 milijardi eura, što ih čini ključnim pokretačem našeg gospodarstva. Vidi i MEMO/14/19 o direktivama o koncesijama te MEMO/14/20 o direktivama o javnoj nabavi.
vrh stranice
vrh stranice