Objavljen prvi Pravilnik u ribarstvu vezan uz sufinanciranje iz fondova Europske unije

22.08.2014.

U Narodnim novinama broj 99/2014 od 13. kolovoza 2014. godine, objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. „Proizvodne investicije u akvakulturi“.
Ovo je prvi Pravilnik u sklopu Operativnog programa za ribarstvo za programsko razdoblje 2007. - 2013. godina, namijenjen ribarskom sektoru u ovome slučaju sektoru akvakulture, a i prvi Pravilnik u ribarstvu kojim se omogućuje sufinanciranje iz fondova EU. Ukupna financijska alokacija za provođenje ove mjere iznosi 5.010.000 eura od čega je udio EU u okviru Europskog fonda za ribarstvo 3.757.500,00 eura, dok je ostali dio iz državnog proračuna RH.
Pravilnik obuhvaća niz proizvodnih ulaganja u postojeća uzgajališta, ali i popratne infrastrukturne kapacitete nužne za djelatnost akvakulture kao što su skladišta, objekti za maloprodaju, vodne građevine, plovila, specijalizirana vozila i ostalo. Udio sufinanciranja, predviđen ovim Pravilnikom kao i Uredbama EU u ovome području, iznosi 60%, dok je najviši iznos po korisniku 1.000.000 eura.

Prvi Natječaj za provedbu ovoga Pravilnika objavljen je 18. kolovoza i biti će otvoren do 3. studenoga ove godine. Također, radi upoznavanja korisnika sa odredbama Pravilnika i Natječaja i samom sveobuhvatnom procedurom, u četvrtak 21. kolovoza održati će se u Zagrebu informativno-edukativna radionica. Daljnje radionice će se održavati sukladno potrebama samih korisnika.

Link na Pravilnik: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_08_99_1957.html

Link na Natječaj: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2637055.html
vrh stranice
vrh stranice