Nova bonitetna pravila za banke i osiguravatelje postaju zakon na razini EU-a

12.01.2015.

Europski parlament i Vijeće dali su podršku trima novim pravilima kojima bi se trebala ojačati otpornost europskog bankarskog i osiguravateljskog sektora. Tim će se delegiranim aktima pridonijeti promicanju visokokvalitetne sekuritizacije, zajamčiti da će banke imati dovoljno likvidne imovine u zahtjevnim uvjetima te uvesti međunarodna usporedivost omjera financijske poluge. Financijskom će se sektoru omogućiti podupiranje šireg gospodarstva bez ugrožavanja financijske stabilnosti. Pravilima o visokokvalitetnoj sekuritizaciji poduprijet će se i druge inicijative naklonjene rastu, uključujući Investicijski plan EU-a (vidi IP/14/2128) i uniju tržišta kapitala. Pravila iz direktive Solventnost II počet će se primjenjivati od 1. siječnja 2016., a detaljni zahtjev za likvidnosnu pokrivenost od 1. listopada 2015. Dodatne informacije: IP/14/1119 i MEMO/15/3120
vrh stranice
vrh stranice