Međunarodna organizacija poslodavaca (IOE)


Međunarodna organizacija poslodavaca osnovana je 1920. godine, a jedina je organizacija na međunarodnoj razini koja predstavlja interese poslodavaca u radno-socijalnom području. Danas su u njezinom članstvu 142 nacionalne udruge poslodavaca. Misija ove organizacije je zaštita interesa poslodavaca na međunarodnoj razini, naročito u radu Međunarodne organizacije rada (MOR).  HUP je vrlo aktivan član Međunarodne organizacije poslodavaca od 1994. godine.

Međunarodna organizacija poslodavaca djeluje kao tajništvo poslodavačkoj grupi za vrijeme Međunarodne konferencije rada i za vrijeme zasjedanja Upravnog tijela MOR-a. Također, pomaže osnaživanju nedovoljno razvijenih poslodavačkih organizacija u cijelom svijetu, u posljednjih nekoliko godina naročito udrugama poslodavaca jugoistočne Europe koje su tek nedavno oformljene i nemaju dovoljno iskustva, znanja i financijskih sredstava. Usluge koje pruža svojim članicama su mnogobrojne, osim koordiniranja poslodavačkih pozicija u odnosu prema MOR-u, izrađuje relevantne dokumente – stajališta poslodavaca (position-papers) u vezi relevantnih tema (npr. Uloga business-a u društvu; Neformalna ekonomija; MOR i socijalna dimenzija globalizacije; Okvir za poslodavačke ciljeve: stajalište poslodavaca; Deklaracija MOR-a o temeljnim principima i pravima na radu; Izazovi u sprječavanju rada djece: IOE pristup; Društeno upravljanje poduzećima (CSR – Corporate Social Responsibility) itd. Isto tako, Međunarodna organizacija poslodavaca daje tehničku pomoć svojim članicama u vezi radno-socijalnih tema, organizira konferencije, seminare i treninge na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. Od velike je vrijednosti to što ta organizacija predstavlja najveću globalnu poslovnu mrežu putem koje su infomacije dostupne svim udrugama poslodavaca u svijetu i putem koje te članice mogu razmjenjivati međusobna iskustva, tražiti savjet kad im treba pomoć u rješavanju nekog problema na nacionalnoj razini. IOE je jedinstveni globalni glas poslovne zajednice, nacionalne i međunarodne i globalna organizacija koja ima najrazličitije članstvo iz različitih regija i na različitim razinama razvoja. IOE prepoznaje tu različitost i prepoznaje prioritete i potrebe koji se razlikuju od zemlje do zemlje i od regije do regije. 

vrh stranice