Materijali za učenje za kurikulume

Ovdje možete preuzeti ishode učenja i materijale za učenje koji su namjenjeni učenicima strukovnih škola i radnicima za sljedeće vještine:

CAD/CAM
SUSTAVI STROJNOG VIDA
KOMPOZITNI MATERIJALI
ČITANJE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - ELEKTRO
ČITANJE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - METAL


Uvjeti korištenja:
U skladu sa Sporazumom o pravu intelektualnog vlasništva proizašlih u projektu “Skills in Metal and Electro Industry – skillME” koji su potpisali svi skillME partneri 20. studenog 2015. godine, korištenje, umnažanje, distribucija i javna upotreba izrađenih materijala ili njegovih dijelova je dozvoljena svim stranama za svrhu obrazovanja, treninga, osposobljavanja i u istraživačke svrhe. Materijali su slobodni za korištenje i bez obveze plaćanja naknade, pod uvjetom da strana koja ih koristi:

a) Uvijek navede punu referencu izvora materijala ( naziv projekta i logo projekta kada je to moguće);

b) Uvijek navede u referenci da je sillME projekt financiran u okviru Erasmus+ Programme of the European Commission


Svi dokumenti su dostupni i na engleskom, slovačkom, slovenskom i latvijskom jeziku te ih možete preuzeti na:
https://www.gzs.si/skill-me/vsebina/Project-Outputs
vrh stranice