Lipanj 2014. u usporedbi sa svibnjem 2014. – proizvodnja u građevinskom sektoru u europodručju smanjila se za 0,7 %, a u EU28 za 0,3 %.

20.08.2014.

Prema prvim procjenama Eurostata, statističkog ureda Europske unije, u usporedbi sa svibnjem 2014. u lipnju 2014. desezonirana proizvodnja u građevinskom sektoru u europodručju (EA18) smanjila se za 0,7 %, a u EU28 za 0,3 %. U svibnju 2014. proizvodnja u građevinskom sektoru u oba se područja smanjila za 1,4 %. U usporedbi s lipnjem 2013. u lipnju 2014. proizvodnja u građevinskom sektoru smanjila se za 2,3 % u europodručju te za 0,5 % u EU28.

Dodatne informacije: STAT/14/128
vrh stranice
vrh stranice