Lipanj 2014. u odnosu na svibanj 2014.: porast prometa u trgovini na malo za 0,4 % u europodručju i za 0,3 % u EU28

07.08.2014.

Prema procjenama Eurostata, statističkog ureda Europske unije, u usporedbi sa svibnjem 2014. sezonski usklađen promet u trgovini na malo povećao se u lipnju 2014. za 0,4 % u europodručju (EU18) te za 0,3 % u EU28. U svibnju se trgovina na malo u europodručju povećala za 0,3 %, dok je u EU28 ostala stabilna.
(za više informacija: STAT/14/123)
vrh stranice
vrh stranice