Komisija zaključila temeljita preispitivanja sedamnaest država članica kojima se provjerava prisutnost makroekonomskih neravnoteža – u Hrvatskoj prisutna prekomjerna makroekonomska neravnoteža

05.03.2014.

Temeljitim preispitivanjima proučavaju se makroekonomski trendovi kako bi se analizirale moguće neravnoteže, njihovo porijeklo, priroda i ozbiljnost te osobito kako bi se utvrdilo jesu li te neravnoteže prekomjerne u smislu postupka u slučaju makroekonomske neravnoteže. Temeljita preispitivanja provedena su u sedamnaest država članica, točnije Belgiji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Danskoj, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Irskoj, Italiji, Luksemburgu, Malti, Nizozemskoj, Sloveniji, Španjolskoj, Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini.
• Komisija je za Hrvatsku utvrdila prisutnost prekomjerne makroekonomske neravnoteže, zbog koje je potrebno posebno praćenje i snažno strateško djelovanje. Komisija će provesti posebno praćenje provedbe politika te će redovito izvješćivati Vijeće. Strateško djelovanje konkretno je potrebno s obzirom na izloženost koja proizlazi iz velikih vanjskih obveza, sve lošijih izvoznih rezultata, velike zaduženosti poduzeća i duga opće države koji se sve brže povećava, a u kontekstu slabog rasta i loše sposobnosti prilagodbe. Postoji potreba za znatnim dodatnim nastojanjima u pogledu fiskalne konsolidacije kako bi se ograničio deficit i spriječilo da se dug neodrživo poveća.
  
• Hrvatska ima najnižu stopu aktivnosti i zaposlenosti u EU-u, čemu je u određenoj mjeri uzrok postojeći ustroj institucija i politikâ, uključujući sustav socijalnih naknada. Bolje funkcioniranje tržišta rada bit će od ključne važnosti kao podrška rastu i prilagodbama potrebnima s obzirom na vanjske i unutarnje slabe točke. Prema nizu standardnih pokazatelja hrvatsko poslovno okruženje rangirano je znatno niže od prosjeka za države članice s područja srednje i istočne Europe. Kombinacija tih čimbenika pridonosi manjem srednjem potencijalu rasta te otežava poboljšanje poslovnih rezultata u privatnom sektoru i povećava napore koje je potrebno uložiti u fiskalnu konsolidaciju.

• Hrvatska je u postupku prekomjernog deficita te do 30. travnja 2014. mora poduzeti djelotvorne mjere za njegovo rješavanje. Uz postojeće trendove i bez poduzimanja dodatnih mjera Hrvatskoj prijeti opasnost da će 2014. uvelike podbaciti u postizanju zadanih ciljeva.
vrh stranice
vrh stranice