Komisija predstavila prvo izvješće EU-a o borbi protiv korupcije

03.02.2014.

Europska komisija danas je predstavila prvo izvješće EU-a o borbi protiv korupcije. U izvješću se za svaku državu članicu objašnjava koje mjere za borbu protiv korupcije postoje, koje dobro funkcioniraju te što bi se moglo poboljšati i kako. Cecilia Malmström, povjerenica EU-a za unutarnje poslove, izjavila je: "Korupcija podriva povjerenje građana u demokratske institucije i vladavinu prava, šteti europskom gospodarstvu te državama uskraćuje prijeko potrebne prihode od poreza. Države članice zadnjih su godina mnogo učinile u području borbe protiv korupcije, no iz danas predstavljenog izvješća vidljivo je da to nije ni izdaleka dovoljno.

Vezano uz Hrvatsku, navodi se da je Hrvatska zadnjih godina uložila znatne napore u poboljšanje antikorupcijskog okvira. Dojam je, međutim, da se više pozornosti poklanja represiji korupcije nego njezinoj prevenciji. Europska komisija u ovom izvješću Hrvatskoj predlaže razradu kodeksâ ponašanja za dužnosnike izabrane na funkcije na središnjoj i lokalnoj razini i odgovarajućih alata za praćenje odgovornosti, provedbu temeljitih provjera imovinskih kartica i sukoba interesa javnih dužnosnika te uspostavu djelotvornog mehanizma za sprječavanje korupcije u poduzećima u državnom vlasništvu ili u državnoj kontroli. Nadalje, Komisija Hrvatskoj predlaže provedbu strategije sprječavanja korupcije u javnoj nabavi, uključujući javnu nabavu u zdravstvenom sektoru, te osiguravanje mehanizama zaštite zviždača koji prijave korupciju.
 
Uz analizu stanja u svim državama članicama EU-a, Europska komisija predstavila je i dvije opsežne ankete o istraživanju javnog mnijenja. Više od tri četvrtine europskih građana i 94 posto Hrvata smatra korupciju vrlo raširenom u svojoj zemlji. Četiri posto Europljana i šest posto Hrvata izjavilo je da se od njih tijekom protekle godine tražilo ili očekivalo da plate mito. Osim toga, 81 posto hrvatskih poduzeća smatra da favoritizam i korupcija štete poslovnoj konkurentnosti u Hrvatskoj.

Izvješće EU-a o borbi protiv korupcije, uključujući poglavlja o pojedinim zemljama, ankete Eurobarometra, sažete prikaze i sve materijale za tisak, potražite ovdje: http://ec.europa.eu/anti-corruption-report. Dodatne informacije: IP/14/86; IP/14/67; IP/14/68
vrh stranice
vrh stranice