Komisija predložila novu uredbu za nastavak besplatnog roaminga putnika iz Unije

25.02.2021.

Komisija je danas jučer (24. 2. 2021.)  novu uredbu o roamingu kako bi građani i dalje mogli koristiti roaming bez dodatnih naknada dok putuju Unijom. U vrijeme kad se ne preporučuju putovanja koja nisu nužna to je važan korak u pripremi za bolja vremena. Novom uredbom sadašnja će se pravila, koja bi trebala prestati važiti 2022., produljiti za još 10 godina, a putnicima će se omogućiti i bolje usluge.

Primjerice, korisnici će imati pravo na jednaku kvalitetu i brzinu veze s mobilnom mrežom kao u svojoj zemlji tamo gdje postoje slične mreže. Nova će pravila osigurati učinkovit pristup hitnim službama, među ostalim i bolju informiranost o alternativnim načinima pristupa za osobe s invaliditetom, te podići znanje potrošača o mogućim naknadama za korištenje usluga s posebnom tarifom u roamingu.

Izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba Margrethe Vestager izjavila je: Iz svakog kutka Europe možemo se javiti najmilijima, voditi poslovne razgovore i dijeliti priče s putovanja bez straha od visokih računa. Ukidanje naknada za roaming odlično oslikava kako EU povezuje milijune građana i poboljšava im živote. Nova pravila omogućuju nastavak roaminga bez dodatnih naknada i još ga poboljšavaju.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton rekao je: Milijuni Europljana koriste prednosti roaminga u Uniji bez dodatnih naknada. To je čvrst i uspješan temelj jedinstvenog tržišta. U europskom digitalnom desetljeću svi moraju imati mogućnost za izvrsnu povezivost kao kod kuće bilo gdje u Europi. Danas potvrđujemo predanost našim građanima. Istodobno radimo na poticanju ulaganja u odgovarajuću infrastrukturu.

 

roamingu kao kod kuće

Prema novom istraživanju Eurobarometra pola Europljana koji posjeduju mobilni telefon u zadnje je dvije godine putovalo u drugu zemlju Unije. Od 15. lipnja 2017., kad su zahvaljujući sadašnjoj Uredbi o roamingu ukinute naknade za roaming, gotovo 170 milijuna građana koristi cijene i prednosti povezanosti u slobodnom roamingu na prostoru jedinstvenog tržišta. U ljeto 2019. podatkovne usluge u roamingu korištene su 17 puta više nego ljeto prije ukidanja naknada (ljeto 2016.). Naglo i veliko povećanje prometa u roamingu od lipnja 2017. potvrđuje da je ukidanje naknada za roaming oslobodilo dotad sputanu potražnju putnika iz 27 država članica Unije te Islanda, Lihtenštajna i Norveške za mobilnim uslugama. Sadašnja se pravila prestaju primjenjivati 30. lipnja 2022., no kako trenutačni uvjeti na tržištu pokretnih telekomunikacija još ne pogoduju održivosti opcije „u roamingu kao kod kuće“ tijekom putovanja unutar Unije za sve korisnike i sva poduzeća, važno je produljiti primjenu tih pravila.

Jednaka kvaliteta usluge kod kuće i u inozemstvu

najnovijoj anketi Eurobarometra 33 % anketiranih izjavilo je da su tijekom inozemnih putovanja u Uniji imali niže brzine mobilnog interneta od one koju obično imaju u svojoj zemlji, a 28 % da je standard mreže bio niži nego kod kuće (npr. 3G umjesto 4G). Danas predloženim novim pravilima želimo osigurati da građani i poduzeća dobivaju uslugu jednake kvalitete kao kod kuće. To znači da ako su pretplaćeni na brzine 4G ili, sve češće, 5G, u roamingu ne bi trebali imati niže brzine mreže, ako su takve mreže dostupne. Kad je riječ u 5G uslugama, korisnici će morati znati mogu li u roamingu koristiti pojedine aplikacije i usluge. Nadalje, na opravdan zahtjev za veleprodajni pristup roamingu, operatori u posjećenoj zemlji trebali bi omogućiti pristup svim tehnologijama i generacijama mreže.

Djelotvoran pristup hitnim službama u inozemstvu

Predloženom uredbom želi se osigurati da korisnici u roamingu mogu bez teškoća i besplatno uspostaviti kontakt s hitnim službama te iskoristiti prijenos podataka o lokaciji pozivatelja, ne samo glasovnim pozivima nego i SMS porukama ili aplikacijama za hitne slučajeve. Putnici bi usto trebali biti informirani o načinima na koje mogu doći u kontakt s hitnim službama u državi članici Unije koju posjećuju, što obuhvaća i načine namijenjene osobama s invaliditetom.

Sprečavanje neočekivano visokih troškova i računa

Putnici u roamingu trebali bi moći bez bojazni nazivati brojeve usluga s posebnom tarifom, primjerice službe za tehničku pomoć, korisničke službe zračnih prijevoznika ili osiguravajućih društava ili čak besplatne brojeve, koje u roamingu mogu pratiti neočekivane naknade. Zato se u novim pravilima od operatora traži da potrošačima daju dovoljno informacija o mogućim većim troškovima korištenja usluga s posebnom tarifom u roamingu.

Održiv roaming za operatore

Novim će se pravilima osigurati da su roaming bez naknada i veće potrošačke pogodnosti održivi za operatore. Predviđa se daljnje snižavanje veleprodajnih cijena roaminga, odnosno cijena koje operatori međusobno naplaćuju kad korisnici koji putuju inozemstvom koriste njihove mreže. Gornje granice cijena među operatorima utvrđene su na razini koja im omogućuje povrat troškova pružanja usluga roaminga. Istodobno je ta razina i dalje poticajna za ulaganje u mreže i izbjegavanje narušavanja domaćeg tržišnog natjecanja na tržištima posjećenih zemalja.

Kontekst

Komisija je nedavno preispitala uredbu kojom su u lipnju 2017. ukinute naknade za roaming na početni rok od pet godina. Iz izvješća o preispitivanju vidljivo je da su politike pravedne uporabe ili mjere koje operatori mogu poduzeti da spriječe zlouporabu roaminga i sustav iznimnih odstupanja od pravila uspješno štitili nacionalna tržišta, operatore i potrošače od štetnih posljedica. Zaključeno je da su mjere za regulaciju cijena među operatorima i dalje potrebne kako bi se osigurala održivost roaminga. Potvrdilo je i da se potražnja za mobilnim uslugama tijekom putovanja unutar EU-a/EGP-a naglo povećala od ukidanja naknada za roaming. U okviru preispitivanja Komisija je od lipnja do rujna 2020. provela javno savjetovanje kako bi doznala mišljenja o maloprodajnim i veleprodajnim uslugama roaminga te o posljedicama produljenja pravila.

Dodatne informacije dostupne su na poveznicama i u nastavu teksta:

Prijedlog nove uredbe o roamingu

Razlozi za novu Uredbu o roamingu

Zahvaljujući Uredbi o roamingu 15. lipnja 2017. ukinute su naknade za roaming. Europljani koji putuju unutar Unije pozive, SMS poruke i podatke plaćaju samo po domaćim cijenama. Sadašnja je uredba na snazi do 30. lipnja 2022.

U studenome 2019. Komisija je objavila prvo cjelovito preispitivanje tržišta roaminga iz kojeg je vidljivo da su putnici u Uniji imali znatne koristi od ukidanja naknada za roaming i da zato te pogodnosti ne treba mijenjati. Ako se uredba ne bi produljila, u trenutačnim uvjetima na tržištu pokretnih telekomunikacija opcija „u roamingu kao kod kuće“ tijekom putovanja unutar Unije ne bi bila održiva za sve korisnike i sva poduzeća. Zato je važno produljiti primjenu pravila. U okviru preispitivanja Komisija je od lipnja do rujna 2020. provela javno savjetovanje kako bi doznala mišljenja o maloprodajnim i veleprodajnim uslugama roaminga te o posljedicama produljenja pravila. 

Naposljetku je 24. veljače 2021. predložila novu uredbu o roamingu s ciljem da se primjena tih pravila produlji za 10 godina i da građani od njih imaju još više koristi.

Koristi od nove Uredbe o roamingu

Od nove uredbe koristi će podjednako imati europski građani, poduzeća i operatori. Ona sadržava i nove mjere u područjima za koja je preispitivanjem sadašnje uredbe utvrđeno da se mogu poboljšati.

Građani će se u roamingu još više osjećati kao kod kuće jer bi u inozemstvu trebali imati jednaku kvalitetu i brzinu mobilne mreže kao u svojoj zemlji. Potrošači će imati jasnije informacije o mogućim dodatnim naknadama u roamingu za pozive na brojeve usluga kao što su usluge korisničke podrške. Tako će se smanjiti rizik od neočekivano visokih troškova i računa. Povrh toga, zahvaljujući predloženim pravilima javnost će biti bolje upoznata s alternativnim načinima pristupa hitnim službama u posjećenoj zemlji. To će pak smanjiti rizik da krajnji korisnici s invaliditetom ne mogu pristupiti hitnim službama tijekom roaminga.

Operatori će nastaviti pružati usluge „u roamingu kao kod kuće” na održiv način. Nova pravila, naime, donose niže veleprodajne granične cijene, tj. maksimalne cijene koje domaći operator plaća inozemnom operatoru za pružanje usluga roaminga. Predložene veleprodajne granične cijene osiguravaju povrat troškova posjećenim operatorima i vjerojatno mogu potaknuti daljnja povećanja prometa u roamingu.

Poduzećima će pogodovati neometana povezivost na jedinstvenom tržištu. To je osobito važno proizvođačima aplikacija i start-up poduzećima jer znači da potrošači mogu kontinuirano, bez prekida u mreži, koristiti njihove inovativne aplikacije i usluge dok putuju Unijom.

Jednaka brzina mreže u roamingu

Za pružanje usluga roaminga svojim korisnicima u inozemstvu operator mora koristiti mreže koje su dostupne u drugim zemljama Unije i kojima upravljaju drugi operatori. Budući da se dostupnost mreža u Uniji razlikuje, možda neće uvijek biti moguće ostvariti jednaku brzinu mobilne mreže. Ono što se novim pravilima nastoji osigurati je da domaći operator ne bi trebao hotimično smanjiti kvalitetu usluge roaminga ako je u posjećenoj mreži moguće ostvariti sličnu kvalitetu ili slične brzine. Operatori u posjećenoj zemlji trebali bi dopustiti razuman pristup svim dostupnim mrežama i tehnologijama. To znači da korisnik koji kod kuće ima 4G povezivost ne bi trebao imati 3G povezivost u roamingu ako je na posjećenoj lokaciji dostupan 4G. Prema novom prijedlogu za roaming operatori bi trebali obavijestiti korisnike o kvaliteti usluge koju mogu očekivati u roamingu tako da to navedu u ugovoru o pružanju usluga.

„Usluge s posebnom tarifom” i zašto bi korisnici trebali paziti na njih u roamingu

Pozivi prema određenim brojevima naplaćuju se posebno zbog dodane vrijednosti te usluge. Primjer su usluge korisničke podrške osiguravajućih društava ili banaka. Među njima su i zabavne usluge, naprimjer telefonsko glasanje za pobjednika popularne TV emisije.

Domaći pozivi na brojeve s posebnom tarifom imaju različite cijene: mogu biti besplatni ili jeftiniji (brojevi s dijeljenim troškom) ili skuplji od običnih poziva. Budući da na domaćem tržištu za njih vrijede posebni sustavi naplate, takvi pozivi u roamingu obično podliježu dodatnim naknadama koje korisnik možda ne očekuje. Primjerice, poziv koji je kod kuće besplatan u roamingu možda nije besplatan ili je skuplji od očekivanog.

Predloženom novom uredbom želi se osigurati da korisnici raspolažu jasnijim informacijama o uslugama s posebnom tarifom te da bolje znaju koji se brojevi mogu koristiti za pristup tim uslugama. Cilj je da dobiju praktične alate s pomoću kojih mogu informirano odlučiti o korištenju usluga s posebnom tarifom u roamingu i izbjeći šokantno visoke račune.

Operatori se mogu pobrinuti za to tako da u ugovorima s korisnicima navedu informacije o vrstama usluga za koje su u roamingu moguće više naknade. Usto, građani bi pri ulasku u drugu državu članicu EU-a trebali dobiti SMS poruku o mogućim višim naknadama za korištenje takvih usluga. SMS poruka trebala bi sadržavati poveznicu na posebnu internetsku stranicu s dodatnim informacijama o vrstama usluga i, ako je moguće, rasponima brojeva na koje se to odnosi.

Pristup hitnim službama, osobito na alternativne načine, u roamingu

Jedinstveni europski broj za hitne slučajeve 112 služi tome da ga svatko može nazvati i dobiti djelotvoran pristup hitnim službama, čak i u roamingu. Pozivi prema hitnim službama i prijenos podataka o lokaciji pozivatelja trebali bi biti nesmetani i besplatni. Građani u roamingu koji ne mogu nazvati 112 trebali bi moći besplatno uspostaviti kontakt s hitnim službama na alternativne načine, primjerice putem aplikacija za pametne telefone ili SMS porukama.

Prekogranična primjena tih načina pristupa može se poboljšati tako da korisnici ne snose troškove, osobito troškove prijenosa podataka o lokaciji pozivatelja hitnim službama. Nova uredba jasnije uređuje pristup hitnim službama, i putem poziva i putem alternativnih načina komunikacije. Njome će se osigurati i nesmetan i besplatan prijenos podataka o pozivateljevoj lokaciji tijekom korištenja usluga roaminga.

Putnici iz Unije trebali bi biti upoznati s dostupnim mogućnostima pristupa hitnim službama u posjećenoj državi članici. Zato će se novom uredbom osigurati da korisnici roaminga dobivaju informacije o jedinstvenom europskom broju za hitne slučajeve 112, ali i o alternativnim, neglasovnim načinima pristupa za krajnje korisnike s invaliditetom.

Komisija predlaže izmjenu gornje granice veleprodajnih cijena

Regulacija veleprodajnih gornjih granica, odnosno maksimalnih cijena koje operatori međusobno naplaćuju kad korisnici koriste njihove mreže u roamingu, operatorima je ključan element održivosti opcije „u roamingu kao kod kuće“, a ocjene sadašnjeg stanja tehnologije i poslovanje pokazuju da je i dalje potrebna. Preispitivanje tržišta roaminga u Uniji pokazalo je da veleprodajne gornje granice treba još spustiti. Komisija predlaže postupno snižavanje tih granica, prvo od 1. srpnja 2022. i drugo od 1. siječnja 2025. Te granice odražavaju veleprodajne troškove operatora pri pružanju usluga roaminga, dovoljno potiču ulaganja i maksimalno povećavaju održivost za operatore iz Unije.

 

Postupno snižavanje veleprodajnih gornjih granica od 2022.:

 

od 1. 1. 2022. do 30. 6. 2022., tj. isteka sadašnje Uredbe 531/2012

od 1. 7. 2022. do 31. 12. 2024.

od 1. 1. 2025.

Pozivi

0,032 €/min

0,022 €/min

0,019 €/min

SMS poruke

0,01 €/SMS

0,004 €/SMS

0,003 €/SMS

Podaci

2,5 €/GB

2 €/GB

1,5 €/GB

 

Uredba o roamingu olakšava inovacije

Novopredložena Uredba o roamingu osigurat će da potrošači i poduzeća u roamingu dobivaju usluge jednake kvalitete kao kod kuće te da operatori na odgovarajući način informiraju korisnike o kvaliteti koju mogu očekivati u inozemstvu. Prijedlog sadržava i mjere koje operatorima omogućuju pristup svim generacijama i tehnologijama mreže u drugim državama Unije koje su im potrebne da građanima u inozemstvu pruže iste usluge kao u svojoj zemlji. 

Za proizvođače aplikacija i start-up poduzeća to znači da korisnici mogu kontinuirano, bez prekida u mreži, koristiti njihove aplikacije i usluge na putovanjima unutar Unije. To je jako važno za aplikacije koje nude rješenja za mobilnost, smještaj ili druge usluge povezane s turizmom te sve aplikacije koje mogu biti od velike koristi na putovanjima.

Europa ulaže u strateške kapacitete za razvoj i primjenu inovativnih digitalnih rješenja, primjerice u rasprostranjene 5G (i u budućnosti) 6G mreže. Kvaliteta usluge vjerojatno će biti sve važniji element ponude mobilnih usluga. Naime, kako se budu uvodile usluge koje ovise o 5G tehnologiji, korisnicima koji putuju u inozemstvo bit će sve važnije znati može li ograničena kvaliteta dostupne mreže utjecati na korištenje određenih aplikacija i usluga. Novim pravilima o roamingu nastoji se potaknuti napredak u inovacijama i poslovanju omogućivanjem najšireg mogućeg korištenja inovativnih usluga te smanjenjem rizika da građani u inozemstvu neće moći koristiti pojedine aplikacije za koje je potrebna najnovija mrežna tehnologija kao što je 5G.

vrh stranice
vrh stranice