Komisija pozdravila odluku Vijeća o poboljšanju iskorištavanja mora i priobalnih područja

23.07.2014.

Vijeće EU-a za opće poslove donijelo je zakonodavstvo kojim se poboljšava planiranje pomorskih aktivnosti. Nova Direktiva o pomorskom prostornom planiranju olakšat će državama članicama razvoj i koordinaciju raznih aktivnosti koje se odvijaju na moru kako bi se zajamčila njihova maksimalna učinkovitost i održivost.
Direktiva je temelj EU-ove strategije plavog rasta, kojom se omogućuje učinkovitija provedba zakonodavstva EU-a na dobrobit gospodarstva i okoliša. Pomorsko prostorno planiranje omogućit će subjektima i inovatorima veću sigurnost ulaganja te smanjiti birokraciju. Sve države članice EU-a na koje se to odnosi moraju do rujna 2016. prenijeti Direktivu u nacionalno zakonodavstvo i odrediti tijelo nadležno za njezinu provedbu. Iako nacionalni pomorski prostorni planovi moraju biti usklađeni s brojnim minimalnim preduvjetima propisanima Direktivom, zemlje su slobodne sadržaj tih planova prilagoditi vlastitim gospodarskim, društvenim i ekološkim prioritetima te kulturnoj tradiciji i pravnom kontekstu.
Dodatne informacije: MEMO/14/313
vrh stranice
vrh stranice