Komisija objavila početak otvorenog javnog savjetovanja o europskom podatkovnom prostoru u zdravstvu

10.05.2021.

Komisija je objavila početak otvorenog javnog savjetovanja o europskom podatkovnom prostoru u zdravstvu, važnoj sastavnici europske zdravstvene unije. Cilj je europskog podatkovnog prostora u zdravstvu u potpunosti iskoristiti digitalno zdravstvo kako bi se osigurala visokokvalitetna zdravstvena skrb i smanjile nejednakosti.

U tom će se prostoru promicati pristup zdravstvenim podacima radi prevencije, dijagnoze i liječenja, istraživanja i inovacija te donošenja politika i propisa. U njegovu će središtu biti pravo pojedinca na kontrolu osobnih zdravstvenih podataka. Savjetovanje će biti otvoreno do 26. srpnja 2021.

Sustavi zdravstvene skrbi mogu se preobraziti zahvaljujući inovativnim rješenjima i digitalnim tehnologijama, uključujući umjetnu inteligenciju. S pomoću njih sustavi postaju održiviji te se poboljšava zdravlje ljudi. Za razvoj tih tehnologija istraživači i inovatori moraju imati siguran pristup velikoj količini zdravstvenih podataka.

Ovo je javno savjetovanje usmjereno na:

  • pristup zdravstvenim podacima i njihovu upotrebu radi pružanja zdravstvene skrbi, istraživanja i inovacija, donošenja politika i propisa;
  • poticanje istinski jedinstvenog tržišta digitalnih zdravstvenih usluga i proizvoda, među ostalim i onih inovativnih.

Kontekst

Stvaranje europskog podatkovnog prostora u zdravstvu jedan je od ključnih prioriteta ove Komisije u području zdravstva. Cilj tog prostora promicati je razmjenu zdravstvenih podataka i podupirati istraživanja o novim preventivnim strategijama te o liječenju, lijekovima, medicinskim proizvodima i ishodima. Komunikaciji o europskoj strategiji za podatke Komisija je najavila da namjerava ostvariti konkretne rezultate u području zdravstvenih podataka i bolje se upoznati s potencijalom koji proizlazi iz razvoja digitalnih tehnologija. Prikupljanje, pristup, pohrana, upotreba i ponovna upotreba podataka u zdravstvu posebna su pitanja koja treba urediti regulatornim okvirom koji najbolje zadovoljava interese i prava pojedinaca, posebno kad je riječ o obradi osjetljivih osobnih zdravstvenih podataka. U tom je kontekstu Komisija donijela Prijedlog akta o upravljanju podacima (2020.), u kojem su navedeni uvjeti pristupa podacima i odredbe za poticanje povjerenja u dobrovoljnu razmjenu podataka.

Kako bi se povećala dostupnost, raspoloživost i cjenovna pristupačnost zdravstvene skrbi, od ključne je važnosti olakšati pristup zdravstvenim podacima i njihovu razmjenu. Time će se potaknuti inovacije u zdravstvu i skrbi radi kvalitetnijeg liječenja i boljih ishoda te poticati inovativna rješenja koja se temelje na digitalnim tehnologijama, uključujući umjetnu inteligenciju.

Dodatne informacije dostupne su na poveznicama:

Javno savjetovanje

Plan za europski podatkovni prostor u zdravstvu

Internetske stranice o europskom podatkovnom prostoru u zdravstvu

E-zdravstvo: digitalno zdravstvo i skrb

 

 

 

vrh stranice
vrh stranice