Kako zaposliti 170.000 žena?

28.05.2014.

Poslodavci iz sektora tekstilne, odjevne, kožne i obućarske industrije (TOKG) okupljeni oko HUP-ove Udruge tekstilne i kožne industrije te Udruženja tekstilne i odjevne industrije pri HGK, u sklopu očitovanja na Industrijsku strategiju 2014.-2020. godine, Ministarstvu gospodarstva dali su konkretan prijedlog mjera za očuvanje radnih mjesta, povećanje konkurentnosti sektora i nova zapošljavanja.

S 28. prosincem 2013.godine na HZZ prijavljeno je oko 170.000 žena sa nižom stručnom spremom. Profil prosječne nezaposlene osobe je: ženska osoba; 3-godišnja srednja škola ili niže, u dobi od 45-55, što odgovara profilu zaposlene osobe u sektoru tekstila, odjeće i kože.

Predložene mjere odnose se na prerađivačku industriju, a podrazumijevaju smanjenje ukupnog troška rada za poslodavca za 20-25% kroz smanjenje doprinosa iz plaće i na plaću, ali uz istovremeno povećanje neto primanja radnika. Sektor TOKG karakteriziraju najniže plaće unutar prerađivačke industrije, ali i ukupnog gospodarstva RH te je neatraktivan u privlačenju radne snage sa čime poslodavci trenutno imaju velikih problema.
Predložene mjere se odnose na tvrtke po sljedećem kriteriju:

- da tvrtka zapošljava ≥ 65% žena koje primaju plaću ≤ 60% prosječne plaće u RH


S obzirom da Industrijska strategija predlaže rasterećenje cijene rada za određene dobne skupine tj. zaposlene iznad 50 i 60 godina u iznosima od 25% i 50%. smatramo da to polazište treba nadograditi specifikumom najteže zapošljive radne snage (po podacima HZZ-a), koja jednom kada izgubi posao, u principu se više ne vraća u sustav rada. Uz primjenu predloženih mjera zadržala bi se postojeća radna mjesta te otvorila mogućnost integriranja dijela nezaposlenih sa Zavoda.
Zašto bi se država trebala zainteresirati za ovaj sektor: upravo iz razloga jer zapošljava najugroženiju strukturu zaposlenih s vrlo niskim primanjima. Nadalje, sektor je od krucijalne važnosti za određene regije s obzirom na koncentriranost tvrtki na jednom užem, često ruralnom, području (75% tvrtki je u sjeverozapadnoj Hrvatskoj). Da hrvatska tekstilna i odjevna industrija ima potencijala govori i studija rađene u EU (Skills scenarios for the textiles, wearing apparel and leather products sector in the European Union, Munich 2009, Comprehensive Analysis of Emerging Competences and Economic Activities in the European Union, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. Publikacija je izdana u sklopu EU programa za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS (2007-2013)) u kojima je RH okarakterizirana kao zemlja koja ima tradiciju, znanje, povoljan geostrateški položaj, s radnom snagom koja je još uvijek konkurentnija od drugih zapadnih zemalja. Umjesto u zemlje Azije predviđa se čak vraćanje industrije u EU i to upravo u zemlje jugoistočne Europe, među kojima su Hrvatska, Rumunjska, Bugarska.
Inicijativu su podržali i socijalni partneri koji su sudjelovali na HUP radionici održanoj 01. travnja 2014. u sklopu EU projekta „STRONG TCL: Strong partnership for an enhanced Social Dialogue in the Textile, Clothing and Leather sector in Slovenia, Croatia, Macedonia, Montenegro and Serbia.“
vrh stranice
vrh stranice