Još tri dana do Europskog foruma o budućnosti pravosudne politike EU-a: recite nam što slijedi!

18.11.2013.

Pogledajmo u kristalnu kuglu: kako će 2020. izgledati pravosudna politika EU-a? Upravo je to tema sveeuropske rasprave koju je danas pokrenula Europska komisija (IP/13/919). Polazište za raspravu pet je dokumenata koje je predstavila Komisija, a bave se europskim građanskim, kaznenim i upravnim zakonodavstvom te vladavinom prava i temeljnim pravima u EU-u. O dokumentima Komisije i preliminarnim komentarima raspravljat će se na Europskom forumu o budućnosti pravosudne politike EU-a koji će se 21. i 22. studenog održati u Bruxellesu. Istaknuti govornici bit će nacionalni ministri, članovi Europskog parlamenta, suci Suda Europske unije i nacionalnih vrhovnih sudova, akademici te vodeći predstavnici pravne struke. Događaj će biti otvoren i za novinare, koji se mogu prijaviti putem adrese e-pošte Joshua.Salsby@ec.europa.eu. Dodatne informacije potražite na adresi http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm.
vrh stranice
vrh stranice