Javno zdravlje: zajednička nabava cjepiva i lijekova u EU-u postala stvarnost

10.04.2014.

Komisija je danas odobrila zajednički ugovor o javnoj nabavi koji će svim zemljama EU-a omogućiti da pandemska cjepiva i druge medicinske protumjere nabavljaju kao grupa, a ne pojedinačno. Zahvaljujući zajedničkoj javnoj nabavi države članice moći će u slučaju prekograničnih zdravstvenih prijetnji zajamčiti dostatne količine pandemskih cjepiva i lijekova po odgovarajućoj cijeni. Od tog će mehanizma koristi imati sve zemlje EU-a, a osobito one koje su imale teškoća pri nabavi cjepiva za pandemiju virusa H1N1 2009. godine. Dvadeset i sedam država članica EU-a izrazilo je namjeru da potpiše ugovor. Sporazum o zajedničkoj javnoj nabavi je dobrovoljan, a na snagu će stupiti dva tjedna nakon što ga potpiše trećina država članica sudionica (deset zemalja) i Komisija.
Europski povjerenik za zdravlje Tonio Borg izjavio je: "Zajednička javna nabava pandemskih cjepiva i drugih medicinskih protumjera važno je postignuće u našim nastojanjima da građane zaštitimo od ozbiljnih prekograničnih zdravstvenih prijetnji. Zajednička javna nabava svim će državama članicama, i velikim i malim, omogućiti da se bolje pripreme za buduće zdravstvene prijetnje: moći će građane opskrbiti potrebnim lijekovima i nabaviti ih pod boljim uvjetima nego dosad. Pozivam sve države članice da što prije potpišu sporazum o zajedničkoj javnoj nabavi kako bismo mogli pokrenuti prvu javnu nabavu pandemskih cjepiva."
Dodatne informacije: IP/14/418
vrh stranice
vrh stranice