Javno zdravlje: strategije za rijetke bolesti postoje u šesnaest zemalja EU-a

05.09.2014.

Ta se brojka učetverostručila jer su 2009. takvu strategiju imale samo četiri zemlje. Još je sedam zemalja daleko odmaklo u njihovu razvoju. Budući da je primjena tih strategija tek u začetku, neophodno ih je pratiti na razini EU-a. Sve su to zaključci danas objavljenog izvješća o provedbi Komunikacije Komisije (2008.) i Preporuke Vijeća (2009.) o djelovanju u području rijetkih bolesti. Napredak je postignut i putem rasprostranjenog pristupa informacijama o rijetkim bolestima putem baze podataka Orphanet, dobivanju odobrenja za više od devedeset lijekova za rijetke bolesti te gotovo 120 suradničkih istraživačkih projekata koji se financiraju iz Sedmog okvirnog programa (FP7) s ukupnim proračunom od više od 620 milijuna eura. Bolest se kategorizira kao rijetka ako pogađa manje od pet na 10 000 osoba, no kada se zbroje, rijetke bolesti pogađaju između 27 i 36 milijuna ljudi u EU-u. Europska komisija odlučna je zadržati svoju koordinacijsku ulogu u području rijetkih bolesti te nastaviti pružati podršku razvoju i provedbi visokokvalitetnih nacionalnih strategija za rijetke bolesti u EU-u. Dodatne informacije o djelovanju EU-a u području rijetkih bolesti:

http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy/index_en.htm
vrh stranice
vrh stranice