Izvješće o provedbi zakonodavstva EU-a o vodama

09.03.2015.

Komisija je danas objavila komunikaciju i dva izvješća kojima se pokazuje kako vodne politike mogu biti izvor zelenog i plavog gospodarskog rasta, pri čemu su tehnologije za upravljanje vodama u samom srcu ekološke inovacije. U Okvirnoj direktivi EU-a o vodama daje se europski okvir kojim se želi zajamčiti dovoljna količina čiste vode za ljude i prirodu te za korištenje u gospodarskim sektorima kao što su poljoprivreda, akvakultura, energetika, prijevoz i turizam. Povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella izjavio je: "Voda je temelj cjelokupnog života: potrebna nam je za piće i sanitarne sustave, za uzgoj hrane, proizvodnju robe i energije. Njezino očuvanje jedan je od najvećih izazova s kojima je svijet suočen. Danas objavljena Komunikacija i izvješća pokazuju da države članice moraju održati i poboljšati djelovanja na provedbi Okvirne direktive o vodama i Direktive o poplavama na dobrobit ljudi, prirode i okoliša te vodeći pritom računa o problemu onečišćenja, prekomjernog iskorištavanja i izmjena riječnih tokova. Da bi se to ostvarilo, potrebno je u potpunosti iskoristiti mogućnosti financiranja koje nudi EU." Objavljeno je i priopćenje za medije.
vrh stranice
vrh stranice