HUP-Koordinacija socijalne skrbi s resornim ministarstvima

07.04.2016.

Na inicijativu HUP-Koordinacije socijalne skrbi i uz angažman predstavnika Ministarstva gospodarstva, 5. travnja 2016 održan je sastanak s predstavnicima Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva zdravlja, Ministarstva poduzetništva i obrta, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva turizma i Ministarstva unutarnjih poslova.
Cilj sastanka je zajedničkom suradnjom riješiti pitanja i problematiku s kojom se susreće privatne ustanove u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva. Privatne ustanove i u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva svojim kapacitetima, kvalificiranim kadrom i ponudom uz podršku resornih ministarstava mogu pridonijeti razvoju zdravstvenog turizma Republike Hrvatske. Bernard Jakelić, zamjenik glavnog direktora HUP-a pozdravio je spremnost predstavnika ministarstava za suradnju te je naglasio kako samo zajednička suradnja te izravna komunikacija poduzetnika i resornih ministarstava može rezultirati kvalitetnim pomacima i realizacijom niza ideja i projekata koje poduzetnici u zdravstvu i socijali imaju.
Na sastanku su sudjelovali Daniel Hinšt, Ministarstvo gospodarstva; Denis Kovačić, Ministarstvo zdravlja; Vesna Rajković i Marko Novak, Ministarstvo turizma; Petar Šimić, Vladimir Kramarić i Mila Ćorić, Ministarstvo poduzetništva i obrta; Jasna Divić i Josip Sarić, Ministarstvo socijalne politike i mladih; Ljiljana Maglić Radoš , Ministarstvo unutarnjih poslova te predstavnici poslodavaca Dubravka Lekić, Ivana Kovačić, Kornelija Šobot, Leonarda Tarandek, Bernard Jakelić, zamjenik glavnog direktora HUP-a i Marijana Filipić, direktorica granskih udruga HUP-a.
vrh stranice