Predstavnica zdravstvenih udruga HUP-a na „Tjednu EU fondova“

09.03.2016.

Predstavnica zdravstvenih udruga HUP-a Maša Smokrović sudjelovala je 8. ožujka  na „Tjednu EU fondova“ u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u panel raspravi Socijalno uključivanje i zdravlje u okviru PO 8.
Smokrović je pozdravila najavljene planirane postupke dodjele u 2016. godini u ukviru PO 8 koji se odnose na primarnu i hitnu zdravstvenu zaštitu, dnevne bolnice, bolničku skrb za ranjive skupine, socijalne usluge za osobe s invaliditetom, za djecu i mlade i deinstitucionalizacija i uspostavu veteranskih centara. Ali je istaknula kako Ministarstvo zdravlja mora u strateškim dokumentima i natječajima koje raspisuje prepoznati i privatne zdravstvene ustanove kao potencijalne korisnike sredstava EU fondova.
U Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012.-2020. nema niti jedne jedine riječi o privatnom sektoru zdravstva. Jedino gdje se spominje riječ „privatno“ je u vezi razvoja privatnog zdravstvenog osiguranja. Kako privatni zdravstveni sektor čini 10% zdravstvenog sustava sigurno treba imati svoje mjesto u Strategiji zdravstva do 2020. istaknula je Smokrović.
Nadležno Ministarstvo zdravlja treba biti u „stvarnom životu“ inicijator novih modela suradnje između javnog i privatnog sektora u zdravstvu te i privatnim poslodavcima u zdravstvu omogućiti pristup natječajima za dobivanje sredstava iz EU fondova.
Uz gospođu Smokrović u panelu su sudjelovali predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva branitelja, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnje agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te Zajednica poslovnih savjetnika pri HGK.

vrh stranice