Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje održali sastanak u cilju unaprijeđenja sustava e-prijave (LANA)

23.12.2015.

Dana 22. prosinca 2015.g., na inicijativu HUP-a održan je sastanak s pomoćnikom ravnatelja za mirovinsko osiguranje - g. Damirom Salarom i njegovim suradnicima, dok su na sastanku u ime HUP-a prisustvovali Admira Ribičić, pravna savjetnica i Dominik Musulin, stručni suradnik za pravne poslove.
Predstavnici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dalje u tekstu: HZMO) i Hrvatske udruge poslodavaca (dalje u tekstu: HUP) dogovorili su suradnju na način da HUP provede anketu članova, radi dobivanja povratnih informacija i mišljenja članova o funkcioniranju sustava elektroničke prijave podataka (LANA). Cilj je otkrivanje i uklanjanje eventualnih nedostataka, odnosno davanje prijedloga za poboljšanje sustava. Nakon što je HUP prikupio prijedloge, kao i veliki broj pohvala pristiglih od članica HUP-a, iste su dostavljene HZMO-a na analizu, odnosno očitovanje. S ciljem konačnog utvrđivanja prihvaćenih prijedloga za izmjenu sustava e-prijava na mirovinsko osiguranje (LANA), održan je sastanak predstavnika dviju institucija.

Na predmetnom sastanku je zaključena implementacija sljedećih prijedloga HUP-a do kraja 2016. godine:

• trenutno obavještavanje o obrađenoj/odbijenoj prijavi na e-mail adresu ovlaštenika poslodavca,
• mogućnost više promjena po jednom eM-3P obrascu,
• uz nazive obrazaca propisane Pravilnikom o vođenju matične evidencije HZMO-a (NN 159/2013, 22/2015, 57/2015, 125/2015) u izborniku će se dodati nazivi: prijava, odjava, itd.,
• uvesti mogućnost sortiranja u okviru aktualnih i arhiviranih prijava, odjava, itd., a prema abecedi i numeričkom redoslijedu,
• nakon što je radnik već unesen od strane poslodavca u sustav e-prijava, automatski će se popunjavati i datum stjecanja svojstva osiguranika.

Nadalje je zaključeno kako će HZMO zajedno sa suradnicima na projektu provesti dodatne konzultacije, odnosno ispitati mogućnost implementacije sljedećih prijedloga:

• produljiti vrijeme automatske odjave za barem 5 minuta,
• omogućiti listanje u Excelu (.xls) formatu izvješća na temelju: datuma slanja zahtjeva za prijavu/odjavu i statusa zahtjeva za prijavu/odjavu, a sadržavat će podatke: ime i prezime, OIB, datum i vrijeme slanja prijave, datum početka prijave te datum isteka prijave.

Vezano uz mnogobrojne pristigle prijedloge o usklađivanju stručne spreme sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07, 118/12) te o proširenju popisa zanimanja (usklađen s Nacionalnom klasifikacijom zanimanja) HUP će pokrenuti inicijativu prema nadležnim tijelima.
vrh stranice
vrh stranice