Godišnja izvješća o napretku

Izvješće o napretku pruža pregled o tome kako tvrtke članice UN Global Compacta usvajaju Deset načela i poduzimaju mjere za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja. Na temelju podataka prikupljenih u godišnjem istraživanju UN Global Compacta i iz drugih izvora, izvješće se bavi uspješnošću tvrtki kada je u pitanju integracija Deset načela u poslovne strategije i operacije, te nudi pregled trenutnog napretka u svakom od globalnih ciljeva i razmatra mogućnosti mjerenja učinka.

IZVJEŠĆE O NAPRETKU ZA 2019.

17.10.2019.

Svake godine UN Global Compact detaljno analizira napredak poslovnog sektora u ispunjenju zahtjeva Agende za održivi razvoj 2030. Izvješće o napretku UN Global Compacta za 2019. pruža bitne uvide o tome kako kompanije provode Deset načela UN Global Compacta i poduzimaju mjere za nužne transformacije u postizanju ciljeva održivog razvoja (SDGs).

vrh stranice
vrh stranice