EUROSTAT: prve procjene za siječanj 2015.: suficit tekućeg računa u EU28 iznosi 15,8 milijardi EUR, a suficit u trgovini uslugama 12,5 milijardi EUR

20.03.2015.

Prema procjenama Eurostata, statističkog ureda Europske unije, desezonirana vanjska platna bilanca područja EU28 u siječnju 2015. zabilježila je suficit od 15,8 milijardi EUR, u usporedbi sa suficitom od 13,1 milijardu EUR u prosincu 2014. i suficitom od 6,4 milijarde EUR u siječnju 2014. Prema desezoniranim podacima, suficit računa robe porastao je u siječnju 2015., u usporedbi s prosincem 2014. (+8,4 milijarde EUR u usporedbi s +4,7 milijardi EUR), a porastao je i suficit računa primarnog dohotka (+2,3 milijarde EUR u usporedbi s +1,5 milijardi EUR). Suficit računa usluga ostao je gotovo stabilan (+12,5 milijardi EUR u usporedbi s +12,3 milijarde EUR), dok je deficit računa sekundarnog dohotka porastao (-7,4 milijarde EUR u usporedbi s -5,3 milijarde EUR). Navedeni podaci podliježu reviziji. Eurostatovo priopćenje za tisak dostupno je na internetu.
vrh stranice
vrh stranice