Europski proračunski nadzor u punom jeku – Hrvatska u postupku prekomjernog deficita

15.11.2013.

Komisija je danas predstavila veliki paket najava proračunskog nadzora koji obuhvaća trinaest država članica iz područja eura i tri države članice izvan područja eura, a poseban je naglasak na području eura kao samostalnom gospodarskom entitetu. Komisija je prvi put izdala mišljenja o nacrtima planova proračuna država članica iz područja eura, koji se od ove godine moraju predati Komisiji do 15. listopada, istodobno sa slanjem nacrta proračuna nacionalnim parlamentima. Objavljene su i ocjene usklađenosti s preporukama Vijeća prema postupku prekomjernog deficita, mogućih kršenja kriterija zaduženja i deficita prema Paktu o stabilnosti i rastu te planova nekih država članica za strukturne reforme s učinkom na proračun iznesenim u pripadnim planovima gospodarskog partnerstva.
Potpredsjednik Olli Rehn ovako je komentirao objavu proračunskog paketa: "Stigli smo do prijelomne točke na putu gospodarskog oporavka, a danas smo stigli i do prekretnice u provedbi ojačanog gospodarskog upravljanja u Europi. Danas objavljenim mišljenjima Komisije o nacionalnim planovima proračuna podržavaju se nastojanja država članica u području eura da ostvare snažniji rast i fiskalnu održivost. Zbog ekonomske i monetarne unije posljedice nacionalnih odluka o proračunu mogu sezati daleko izvan granica pojedinačnih država. Države članice dale su Komisiji odgovornost za izdavanje mišljenjâ o proračunu te sam uvjeren da će ih nacionalni donositelji odluka stoga uzeti u obzir."
U izvješću o Hrvatskoj Komisija je Vijeću preporučila otvaranje postupka prekomjernog deficita. Zaključeno je da nisu ispunjeni ni kriteriji iz Ugovora vezani uz deficit ni oni vezani uz zaduženje. Stvarni podaci pokazuju da je 2012. deficit bio veći od tri posto BDP-a, dok za 2014. planovi Vlade, baš kao i predviđanja Komisije, predviđaju ukupni dug veći od šezdeset posto BDP-a.
Do pokretanja postupka prekomjernog deficita obično dolazi nakon što Komisija utvrdi da je prekršen kriterij o deficitu ili kriterij o zaduženju. Smatra se da država članica krši kriterij o deficitu ako ukupni državni deficit premašuje tri posto BDP-a. Kada je riječ o zaduženju, kršenjem kriterija smatra se dug opće države koji je veći od šezdeset posto BDP-a i ne smanjuje se zadovoljavajućom dinamikom.
Ako se u izvješću Komisije zaključi da za određenu zemlju treba pokrenuti postupak prekomjernog deficita, Komisija upućuje takvo mišljenje predmetnoj zemlji i obavješćuje Vijeće. Istodobno priprema preporuku o postojanju prekomjernog deficita i preporuku o mjerama koje država članica treba poduzeti radi otklanjanja prekomjernog deficita.

Dodatne informacije: MEMO/13/995 i IP/13/1082
vrh stranice
vrh stranice