Europski parlament zahtijeva pravno obvezujući, učinkovit mehanizam za zaštitu vrijednosti EU-a

09.10.2020.

Zastupnici u Europskom parlamentu očekuju da će Komisija odgovoriti na njihov sveobuhvatan prijedlog godišnjeg nadzornog mehanizma za cijelu EU. Po njihovom mišljenju potrebne su godišnje preporuke za pojedine zemlje koje bi mogle pokrenuti mehanizam koji štiti vrijednosti EU-a, postupci u slučajevima kršenje zakona i proračunske uvjetovanosti.

U rezoluciji usvojenoj u srijedu, (7. listopada 2020.)  s 521 glasom za, 152 protiv i 21 suzdržanim, Europski parlament je iznio svoj prijedlog mehanizma EU-a za zaštitu i jačanje demokracije, vladavine zakona i temeljnih prava.

Potreba za učinkovitim mehanizmom

Tekst ponavlja zabrinutost zastupnika u Europskom parlamentu u vezi s „porastom i učvršćivanjem autokratskih i neliberalnih tendencija“, dodatno složenom situacijom s COVID-19, kao i „korupcijom i dezinformacijama“ u nekoliko zemalja EU-a. Također se navodi da EU nedostaje potrebnih alata za rješavanje "krize bez presedana i eskalacije njezinih temeljnih vrijednosti", ukazujući na nesposobnost Vijeća da ostvari značajan napredak u tekućim postupcima iz članka 7. i napominjući da to "omogućuje daljnje razilaženje".

Za učinkovitu zaštitu pravnog poretka Europske unije, temeljnih prava građana , te međunarodnog kredibiliteta EU-a, zastupnici predlažu alat koji će se primjenjivati na temelju dokaza jednako objektivno i pravedno za sve zemlje članice, uz poštivanje načela supsidijarnosti i proporcionalnosti.

Međuinstitucionalni sporazum za „Godišnji ciklus praćenja vrijednosti Unije“

Novi „godišnji ciklus praćenja“ mora uključivati preventivne i korektivne aspekte koji se vrte oko preporuka specifičnih za pojedinu državu, s rokovima i ciljevima povezanim s konkretnim mjerama, uključujući postupke iz članka 7., postupke za kršenje zakona i proračunske uvjetovanosti (jednom na snazi). Prijedlog Parlamenta objedinit će i zamijeniti postojeće mehanizme, poput nedavnog Izvješća EK o vladavini zakona .

Naš prijedlog zamjenjuje i nadopunjuje nekoliko alata koji su se pokazali neučinkovitima, s jednim godišnjim ciklusom praćenja. Neuspjeh u rješavanju ozbiljnih problema identificiranih u ovom kontekstu mogao bi dovesti do specifičnih korektivnih mjera, koje bi bile učinkovitije od našeg trenutnog, nesuvislog okvira, posebno kada se povežu s proračunskim uvjetovanjima. Zaključivanje međuinstitucionalnog sporazuma poslalo bi snažan signal da EU ozbiljno misli na zaštitu svojih ustavnih temelja ”, rekao je izvjestitelj Michal Šimečka (Renew, SK) .

Sljedeći koraci

Europarlamentarci će čekati da Komisija podnese prijedlog na temelju ove rezolucije.

Pozadina

Parlament je od 2016. tražio stalni mehanizam za zaštitu demokracije i vladavine zakona. EP od 2018. inzistira na tome da takav novi alat treba povezati sa zaštitom proračuna Europske unije kada država članica dosljedno ne poštuje vladavinu zakona. 

vrh stranice
vrh stranice