Europski nacrt zakona 2013., drugo polugodište (AC 1864 A) - članak 14., o: „Odredbama o pićima na bazi voća. Slučaj EU Pilot br. 4738/13/ENTR”” (2014/0316/I)

24.07.2014.

Molimo da najkasnije do 09. rujna 2014. godine u točki 6. priloženog obrasca (odgovor EU notifikacija.pdf) unesete primjedbu ili mišljenje te dostavite ispunjeni obrazac na e-mail adresu: iva.nappholz@hup.hr. Ukoliko središnja kontaktna točka ne zaprimi primjedbu ili mišljenje smatrat će se da hrvatska strana nema interesa u vezi nacrta propisa države koji je notificiran.

Dokument 

Obrazac 
vrh stranice
vrh stranice