Europska komisija: za otvorenu, održivu i odlučnu trgovinsku politiku EU-a

18.02.2021.

Europska komisija danas (18.veljače 2021.) je predstavila svoju trgovinsku strategiju za naredne godine. U strategiji se odražava koncept otvorene strateške autonomije koji se temelji na otvorenosti Unije da pridonese gospodarskom oporavku potporom zelenoj i digitalnoj transformaciji te pojačanom usmjerenošću na jačanje multilateralizma i reformu globalnih trgovinskih pravila kako bi se osigurala njihova pravednost i održivost. Bude li potrebno, EU će zauzeti odlučniji stav u obrani svojih interesa i vrijednosti, među ostalim s pomoću novih instrumenata.

Suočavajući se s jednim od najvećih izazova našeg doba i nastojeći ispuniti očekivanja svojih građana, Komisija u središte svoje nove trgovinske strategije stavlja održivost, podupirući temeljitu preobrazbu Unijina gospodarstva u klimatski neutralno gospodarstvo. Ta strategija uključuje niz glavnih mjera usmjerenih na postizanje strožih globalnih trgovinskih pravila i doprinos gospodarskom oporavku Unije.

Govoreći o novoj strategiji, izvršni potpredsjednik i povjerenik za trgovinu Valdis Dombrovskis rekao je: Izazovi s kojima se suočavamo zahtijevaju novu strategiju trgovinske politike Unije. Potrebna nam je otvorena, na pravilima utemeljena trgovina kako bi se nakon pandemije bolesti COVID-19 obnovio gospodarski rast i potaknulo otvaranje radnih mjesta. Isto tako, trgovinska politika mora u potpunosti podupirati zelenu i digitalnu transformaciju našega gospodarstva te predvoditi globalna nastojanja za reformu WTO-a. Ona bi nam trebala omogućiti i sredstva za obranu ako se suočimo s primjerima nepoštene trgovinske prakse. Odabrali smo otvoren, strateški i odlučan put kojim se naglašava sposobnost Unije da neovisno odlučuje te da vodstvom i angažmanom oblikuje svoje okruženje u skladu s našim strateškim interesima i vrijednostima.

 Kao odgovor na aktualne izazove, u strategiji se naglasak stavlja na:

·         opsežnu reformu Svjetske trgovinske organizacije, uključujući globalne obveze u pogledu trgovine i klime, nova pravila za digitalnu trgovinu, stroža pravila za rješavanje problema narušavanja tržišnog natjecanja i obnovu njezina sustava za obvezujuće rješavanje sporova.

·         Novom strategijom ojačat će se kapacitet trgovine za pružanje potpore digitalnoj i klimatskoj tranziciji. Prvo, doprinosom postizanju ciljeva europskog zelenog plana. Drugo, uklanjanjem neopravdanih prepreka trgovini u digitalnom gospodarstvu kako bi se iskoristile prednosti digitalnih tehnologija u trgovini.

·         Jačanjem savezništava, kao što je transatlantsko partnerstvo, zajedno sa snažnijim naglaskom na susjedne zemlje i Afriku, Unija će moći bolje oblikovati globalne promjene.

 Unija će istodobno usvojiti stroži i odlučniji pristup provedbi i izvršenju svojih trgovinskih sporazuma, borbi protiv nepoštene trgovine i rješavanju pitanja održivosti. Unija pojačava napore kako bi osigurala da se njezinim sporazumima ostvare dogovorene koristi za njezine radnike, poljoprivrednike i građane.

 Ova se strategija temelji na širokom i uključivom javnom savjetovanju, tijekom kojega je zaprimljeno više od 400 podnesaka brojnih dionika, javnim događanjima u gotovo svakoj državi članici te bliskoj suradnji s Europskim parlamentom, vladama EU-a, poduzetnicima, civilnim društvom i javnošću.

 Više informacija dostupno je na poveznicama:

Komunikacija

Prilog Komunikaciji

Pitanja i odgovori

vrh stranice
vrh stranice